Nou Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat

25/10/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La comunitat investigadora de la Universitat Jaume I de Castelló compta amb un Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat, així com un renovat Comitè d'Ètica i Integritat de la Investigació (CEI). Dues estructures de gestió de la investigació que donaran cobertura als principis i compromisos ètics de la institució i del personal investigador i que estan alineats amb el Segell Europeu d’Excel·lència en Recursos Humans d’Investigació (HRS4R). A més, aquestes estructures estan inspirades en els principis establerts per l’UJI en el seu Codi Ètic, el Codi Europeu de Conducta per a la Integritat en la Recerca (2017), i en el Codi de Conducta per a la Contractació dels Investigadors establert en la Carta Europea de l'Investigador (2006).

La nova estructura, impulsada des del Vicerectorat d’Investigació en col·laboració amb el projecte europeu ETHNA System, és fruit d’un llarg procés de reflexió i debat en què ha participat la comunitat investigadora. El procés, iniciat en gener de 2021 a través d’un llarg procés col·laboratiu, va incloure inicialment les fases de diagnòstic i consulta. Així, a través de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ), es va consultar la comunitat investigadora sobre les seues percepcions, coneixements i preocupacions generals sobre qüestions vinculades a l'ètica de la investigació. Recollida aquesta informació, grups d'experts van preparar els primers esborranys de la documentació que posteriorment es va debatre i revisar en nombroses reunions per tal de definir el contingut del Codi de Bones Pràctiques, així com les característiques del nou Comitè Ètic.

El Codi de Bones Pràctiques en Investigació i Doctorat (CBPID) estableix els principis ètics i deontològics generals que han de prevaldre en les activitats científiques realitzades a la universitat pública de Castelló i està estructurat en quatre eixos centrals: integritat, igualtat de gènere, accés obert i comunicació i compromís públic. L’objectiu d’aquesta guia consisteix a fomentar una investigació honesta i transparent mitjançant una sèrie de compromisos dirigits tant a la universitat, com a institució, com a la comunitat investigadora i al personal d’investigació. El codi s’ha elaborat des del convenciment que una investigació de qualitat s’ha de desenvolupar, necessàriament, en un entorn que incentive les bones pràctiques en matèria d’investigació i en un ambient científic enriquidor, col·laboratiu, amb projecció internacional i centrat en les persones, i que cal afavorir unes condicions laborals saludables en aquest àmbit tan competitiu. Servirà per a orientar diferents estructures i òrgans encarregats de la gestió de l’ètica de la investigació com el CEI i la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària (CERSU).

Pel que fa al nou Comitè Ètic, aquest evoluciona des de l'anterior Comitè Deontològic per a adaptar-se al format d'un comitè genèric, Comitè d’Ètica i Integritat de la Investigació (CEI), que farà de guia de dos altres comitès especialitzats, com són el Comitè d’Ètica de la Investigació amb Éssers Humans (CEISH) i el Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA). Aquests comitès especialitzats seran els encarregats de la valoració i certificació dels projectes d'investigació i les tesis doctorals de recerques amb éssers humans o amb animals. Així, l’UJI consolidarà una estructura de governança ètica de la institució de manera anàloga a centres capdavanters de l’àmbit nacional i internacional. A més, es compliran les exigències cada vegada més freqüents dels finançadors de la recerca, així com de nombroses publicacions científiques que demanen aquesta certificació com a condició per a poder obtenir finançament o publicar resultats.  

Aquesta estructura de governança es posa a l’abast de tota la comunitat investigadora i també del personal investigador novell que es forma en el món professional de la recerca a l’Escola de Doctorat, per a orientar la seua tasca professional. És aplicable a totes les disciplines i defineix les responsabilitats de totes les persones que realitzen investigació a la Universitat Jaume I o en el seu nom.

Codi de bones pràctiques en investigació i doctorat
 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions