panoramica UJI

La Universitat Jaume I demana la retirada de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa

03/06/2013 | SCP

El Consell de Direcció de la Universitat Jaume I, en la sessió del 21 de maig, seguint el mandat del Consell de Govern del dia 17 de maig de 2013, ha acordat fer el següent comunicat al voltant de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE).

Aquesta és la setena reforma educativa des de la instauració de la democràcia al nostre país. Cada govern central ha fet la seua llei, però sense tindre en compte les opinions i l'experiència dels professionals que cada dia estan a les aules. És incomprensible que en quasi 40 anys els grans partits polítics hagen sigut incapaços de tractar l'educació com una qüestió d’estat, consensuant una política educativa a llarg termini i primant els criteris tècnics sobre els polítics. Gran part dels problemes actuals del sistema educatiu venen d’aquesta falta de voluntat política.

Encara que tota la comunitat educativa som conscients de les febleses del nostre sistema i considerem imprescindible fer una reflexió profunda al voltant de l’educació, també creiem que el context actual de profunda crisi econòmica i de grans retallades en l’ensenyament públic no és el més adequat per a imposar un canvi que necessàriament es farà amb menys recursos. Un plantejament polític que no considere l'educació com una inversió en lloc d'una despesa no està enfocant el problema de la manera adequada, i està destinat al fracàs.

La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) s’ha fet sense la participació activa dels professionals de l’ensenyament, la qual cosa fa dubtar del seu èxit. A més a més, és una llei que ha incidit en aspectes purament ideològics, i en alguns casos sectaris, que res tenen a veure amb el procés d’aprenentatge ni amb la millora de les metodologies docents, com ara la potenciació de l’assignatura de religió que posa en qüestió el laïcisme que hauria de tindre l'educació pública, la promoció de la separació per sexes, creença o procedència, i l’atac al model d’immersió lingüística i la vulneració de les competències autonòmiques. Això ha suposat un seguit de manifestacions públiques per part dels professionals de l’ensenyament, dels pares i de l’estudiantat, la qual cosa és una mostra molt clara que no hi ha hagut diàleg ni consens.

Per tot això, des del Consell de Direcció de la Universitat Jaume I es demana la retirada de la LOMQE i es fa una crida als grans partits, i en particular al que té responsabilitat en el govern, perquè consideren l’educació com una qüestió d’estat que ha de ser tractada i coordinada amb els professionals de l’educació.

 

Manifest de la FCHS
 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16