Una gestió econòmica eficient permetrà a l’UJI mantenir els seus compromisos el 2014

25/11/2013 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les línies de govern per a 2014 estaran marcades per un escenari econòmic i legislatiu en el qual la subvenció a les universitats publiques valencianes es reduirà en 3.000.000 d’euros, fet que suposarà una reducció de 275.000 euros per a la Universitat Jaume I. Aquest marc econòmic previst per a l’any que ve obliga a continuar portant a terme el control de la despesa però mantenint els compromisos polítics i les prioritats estratègiques que es van aprovar l’any passat.

En aquest sentit, les línies de govern presentades al Claustre, que abasten un període temporal de mig any en acabar-se al maig l’actual legislatura, destaquen quatre compromisos prioritaris. El primer fa referència a les persones i es concreta a mantenir tots els llocs de treball, tant en PDI com en PAS, i assegurar el pagament de les nòmines a més de mantenir l’esforç econòmic en beques i ajudes a l’estudiantat. En segon lloc, el compromís per la docència i la recerca, mantenint l’esforç econòmic en aquest àmbit, acabant de desplegar l’EEES, consolidant el model educatiu de l’UJI, convocant els programes del pla de promoció a la investigació i engegant l’Escola de Doctorat, entre altres. El tercer ordre de prioritats fa referència a les inversions. En aquest capítol l’UJI vol continuar la reivindicació d’un compromís financer inequívoc de la Generalitat Valenciana, que complemente el reconegut en l’exercici de 2013, per a la construcció de l’edifici de la Facultat de Ciències de la Salut, fent en tot moment una gestió prudent de la tresoreria. Per últim, la Universitat intentarà mantenir la qualitat en l’oferta d’activitats esportives i culturals, la presència a les seus i l’extensió universitària a les comarques, en funció de les disponibilitats pressupostàries i anteposant criteris de qualitat als de quantitat.

Línies pressupostàries

Les línies pressupostàries per a 2014 preveuen uns comptes per valor de 81,99 milions d’euros per al pròxim any. El document reflecteix l’escenari econòmic amb el qual s’elaborarà el pressupost de la Universitat Jaume I, que ve caracteritzat sobretot per l’incompliment per part de la Generalitat Valenciana dels seus compromisos de finançament ordinari recollits en el Pla Plurianual de Finançament, que no s’ha aplicat encara, i en el conveni de renegociació del deute històric, subscrit al maig de 2008 i modificat al novembre de 2011, i que no s’ha fet efectiu enguany.

Afortunadament, els efectes positius del pla de reequilibri i de les sentències que s’han guanyat recentment (a Ferrovial per la construcció de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i per les expropiacions) permetran mitigar les dificultats derivades de la important davallada d’ingressos públics. Així, la Generalitat Valenciana destinarà a l’UJI 65,16 milions d’euros l’any pròxim en lloc dels 76 milions d’euros que li correspondrien si s’aplicarà el Pla Plurianual de Finançament.

Així mateix, les línies pressupostàries no preveuen cap altre ingrés que els 3 milions d’euros que la Generalitat Valenciana ha consignat per a 2014 per a la construcció de la Facultat de Ciències de la Salut, que són els mateixos que van consignar el 2013 i que no es van poder licitar, per la qual cosa el desenvolupament futur d’aquestes infraestructures docents està seriosament compromès.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions