L’INAM crea un laboratori amb un reactor fotoelectroquímic per a la generació de combustibles solars a gran escala amb finançament del programa IDIFEDER

13/12/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Institut d'Investigació en Materials Avançats (INAM) de la Universitat Jaume I ha creat el laboratori «Reactor fotoelectroquímic per a la generació de combustibles solars i productes químics d'alt valor afegit». Aquest laboratori s'equipa amb el projecte «Síntesi de productes químics d'alt valor afegit i valorització de residus a partir d'energies renovables» coordinat per Juan Bisquert, director de l’INAM, i finançat per la Generalitat Valenciana mitjançant el programa Convocatòria d'ajudes per a infraestructura i equipament amb finançament del programa IDIFEDER.

La Universitat Jaume I assumirà el cost de la instal·lació elèctrica, línies de gasos, vitrines d'extracció i mobiliari de laboratori. El laboratori, disponible des de desembre de 2019, ocupa una àrea de 40 m2 en l'edifici d'Investigació I de la Universitat Jaume I i està orientat al desenvolupament de processos fotoelectrocatalítics per a la producció de compostos químics d'alt valor afegit i valorització de residus, a una escala rellevant per a la realització de proves prèvies a la seua aplicació industrial. El propòsit principal és realitzar la síntesi de combustibles líquids i/o gasosos (hidrogen, metà, etanol), donant lloc a generació de combustibles com ara metà o etanol a partir d'energies renovables mitjançant la captura de CO2, de l'atmosfera o dels gasos de combustió. Així mateix, es realitzarà la conversió de CO2 en combustibles o molècules orgàniques de valor agregat que ha despertat un gran interès en els últims anys.

Aquesta iniciativa sorgeix com una línia d'investigació transversal en l’INAM que integra l'experiència dels diferents equips d'investigació en la síntesi de materials, processos fotoactivats, electroquímica, enginyeria química i catàlisi, en estreta cooperació amb l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), que allotja les infraestructures d'impressió 3D del projecte.
El muntatge del laboratori està coordinat per l'investigador Sixto Giménez i consisteix en un reactor fotoelectrocatalític connectat a un bipotenciostat capaç d'operar a corrents de fins a 20 amperes, un cromatògraf de gasos que inclou dos detectors TCD (Thermal Conductivity Detector) i un detector FID (Flame Ionization Detector) per a la quantificació de gasos com H2, O2, CO, CO2, CH4, etc., i un cromatògraf de líquids (HPLC) per a la quantificació de compostos orgànics derivats de processos d'oxidació d'alcohols aromàtics, amines i imines aromàtiques, etc.

El cost dels equips adquirits en 2019 ascendeix a quasi 200.000 euros. L'any 2020, aquest laboratori es completarà amb un equip de deposició de capes amb resolució atòmica (Atomic Layer Deposition) per a la preparació de capes nanomètriques de materials amb aplicació en catàlisis basats en òxids, nitrurs i calcogenurs i amb un càmera CCD (Charge Couple Device) intensificada amb espectròmetre per a analitzar l'absorció i fluorescència dels sistemes d’interès en estat estacionari i amb resolució temporal. El cost de les inversions IDIFEDER estimades per a 2020 ascendeix a 134.000 euros. El laboratori s'equiparà, a més, amb xicotets equips finançats amb altres fons.

 

Jornada INAM jornada-inam index

Jornada INAM

La Universitat Jaume I ha acollit una jornada impulsada per la Unitat Científica d'Innovació Empresarial de l'Institut de Materials Avançats de l'UJI i per l'Agència Valenciana de la Innovació.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions