El grup Educació, Patrimoni i Investigació en Ciències Socials de l’UJI elabora un quadern i una guia sobre el patrimoni d’Orpesa com a recursos didàctics

07/05/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El grup d’investigació EPiCS (Educació, Patrimoni i Investigació en Ciències Socials) de la Universitat Jaume I de Castelló, dirigit per Sergi Selma Castell, professor del Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura, ha elaborat un quadern didàctic per a primària i una guia de recursos per a l’ESO sobre el patrimoni d’Orpesa. El projecte ha sigut finançat per l’Ajuntament d’Orpesa mitjançant un contracte amb la universitat pública.

L’equip de treball ha dut a terme una investigació prèvia sobre els recursos patrimonials del municipi d’Orpesa (la Plana Alta) en la qual s’ha tingut en compte aspectes com què és el que hi ha, com es conserva, on està, de quina forma, si és percebut o com es valora. L’objectiu era analitzar les potencialitats educatives que té el patrimoni i veure com, a través de l’educació patrimonial, es pot introduir en les aules dels col·legis i instituts un recurs didàctic de primer ordre, proper, directe i amb el qual la població escolar es pot identificar immediatament.

L’educació patrimonial o la incorporació del patrimoni com a recurs didàctic en el procés d’ensenyament/aprenentatge és, en opinió de l’investigador Sergi Selma, «cabdal, perquè permet incorporar al discurs grups socials, aspectes de la vida quotidiana, paisatges històrics i personatges que fins ara no havien tingut cabuda en els discursos oficials ni lloc en els llibres de text». 

El pas següent, i en el qual el grup ha posat un gran interès, era la transferència dels coneixements obtinguts a la societat més propera, la directament afectada. Els resultats obtinguts han comptat amb la complicitat i la col·laboració d’institucions locals, a més de l’Ajuntament que ha finançat el projecte, com el Museu d’Orpesa, mestres dels col·legis i també estudiantat en pràctiques dels dos graus d’Infantil i Primària de Mestre de l’UJI, i que han permès elaborar dos materials educatius diferenciats: un quadern didàctic i una guia de recursos didàctics.

El quadern didàctic per a l’ensenyament de primària està centrat en el nucli històric de la població, per ser un espai més acotat, delimitat, de fàcil trànsit i a l’abast de l’alumnat més menut. El quadern agrupa les propostes per cicles d’edat i apunta els aspectes curriculars que es poden treballar amb cadascuna, cosa que permet programar una implementació progressiva o diferenciada segons l’interès dels mestres i les mestres. A més, compta amb un retallable que permet reconstruir en volums el recinte antic i la muralla de la població.

Per a l’estudiantat de secundària (ESO) s’ha elaborat una guia de recursos didàctics que es pot treballar sobre el terreny, visitant el terme municipal, però també amb tasques complementàries per a fer abans o després dins de les mateixes aules dels centres educatius. A més, és clar, d’activitats a desenvolupar amb els elements patrimonials i també dins de les sales del museu. La guia s’estructura en quatre blocs temàtics: un primer per conèixer Orpesa, un altre per a interactuar amb les restes del passat, un tercer per a investigar en el museu i un darrer per conscienciar la població escolar i difondre el patrimoni.

El patrimoni és el llegat del passat, un palimpsest on llegir les petjades que van deixar les societats del passat i les formes amb què aquelles persones interactuaren amb el seu entorn en un moment concret. «És així com el patrimoni natural, històric i cultural en general ens ajuda a entendre i comprendre la geografia que ens envolta, i la història de les poblacions que s’han succeït en l’ocupació d’aquest espai amb el pas dels segles. En definitiva, és amb el patrimoni com podem arribar a entendre la nostra realitat actual i, sobretot, el perquè de les coses al llarg del temps. Més important que saber què tenim és saber per què ho tenim», explica el professor.

El potencial educatiu del patrimoni permet treballar continguts curriculars, però també desenvolupar competències bàsiques, «ja que promou un aprenentatge significatiu basat en l’experiència de l’estudiantat i en la realització de pràctiques d’investigació que, a la fi, permetran incidir en una major i més efectiva conscienciació de la ciutadania del futur sobre la importància i el valor de conservar i difondre el patrimoni», conclou Sergi Selma.

Altres notícies d'investigació:

Dana Foundation compta amb la investigadora de l’UJI Marta Miquel per comentar un article sobre el cerebel publicat en «Science» per la Facultat de Medicina Albert Einstein

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions