L’UJI aprova el Pla de reequilibri pressupostari de l’exercici 2019

16/04/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de Govern ha aprovat el Pla economicofinancer de la Universitat per a 2019 causat per l’incompliment del principi d’estabilitat pressupostària en el pressupost inicial de 2019 per un import de 3.220.022,91 euros i que té origen en l’avançament a 2018, decidit per la Generalitat, del reconeixement de l’obligació per la Generalitat de la fracció del Conveni de maig de 2008, per import de 6.095.258,16 euros, prevista per a l’exercici 2019.

La Universitat Jaume I ha optat per reconèixer en 2019 el dret pressupostari que la Generalitat ha reconegut com a obligació pressupostària en 2018, d’acord amb les previsions inicials d’ingressos aprovades en el seu pressupost per a 2019.

Comptes anuals de l’UJI i les entitats dependents

Així mateix, s’han aprovat els comptes anuals de la Universitat Jaume I corresponents a l’exercici 2018, comptes en què es compleixen els criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que han de ser aprovats definitivament pel Consell Social. El resultat pressupostari ha sigut de 110.904.295,98 euros en drets reconeguts nets i 104.769.082,38 euros en obligacions reconegudes netes.

D’altra banda, s'han aprovat els comptes anuals de 2018 de les entitats dependents de l’UJI: Fundació General, Fundació Universitat Empresa, Fundació Germà Colón i Fundació Isonomia.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions