El Consell de Govern aprova el Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a 2019

11/03/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de Govern ha aprovat per unanimitat el Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2019 amb una dotació propera als quatre milions d’euros. Aquest pla constitueix l’eina més potent per incentivar les activitats d’investigació entre el personal docent i investigador.

En 2019, el Pla continua la seua trajectòria prèvia, amb accions que, mantenint la seua vigència i actualitat, han esdevingut clau, i que es combinen amb altres de caràcter estratègic per a l’impuls de la investigació de la Universitat amb l’objectiu de millorar la seua qualitat, impacte i competitivitat en l’escenari de la investigació mundial.

D’aquesta manera, el Pla pretén reforçar la promoció de la interdisciplinarietat incentivant les sinergies entre els diferents grups d’investigació, incrementar el suport al personal investigador de recent incorporació; la captació de talent investigador amb programes d’àmbit autonòmic i estatal; estimular la investigació en l’àmbit de la biomedicina i la salut, amb la posada en marxa del programa UJISABIO; i enfortir el finançament per a projectes d’investigació precompetitius, que, tot i haver rebut una bona valoració científica, no han rebut finançament per contribuir que es puga iniciar la investigació prevista durant 2019 i, amb això, incrementar les possibilitats d’èxit per a l’obtenció de finançament extern en les properes convocatòries.

El Pla també garantirà que el personal investigador que haja estat en situació de baixa per incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció, risc durant la lactància i paternitat  tinguen les mateixes oportunitats que la resta de personal que participa en els processos de selecció i avaluació i no siguen penalitzats pel temps transcorregut en aquestes situacions.

Per abastar els seus objectius, el Pla s’estructura en sis programes que inclouen diverses convocatòries i ajudes: programa de foment de projectes d’investigació, programa de mobilitat del personal investigador, programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador, programa de valorització de resultats d’investigació, programa de suport als grups d’investigació i el programa de suport a la difusió de resultats d’investigació.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions