El Consell de Govern aprova la memòria del pla d’estudis del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

06/02/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la memòria del pla d’estudis del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de cara a la futura implantació d’aquesta nova titulació, amb una proposta d'oferta de 60 places per curs.

La memòria inclou aspectes com la descripció de la titulació, la seua justificació, objectius, accés i admissió d’estudiantat, el pla d’estudis, recursos humans, materials i de serveis; així com resultats previstos, sistema de garantia de qualitat i calendari d’implantació.

Amb el nou Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, la Universitat Jaume I pretén cobrir una gran demanda social en aquest àmbit, per tal de formar professionals qualificats utilitzant les excel·lents infraestructures esportives del campus del Riu Sec.

A més, la memòria destaca el caràcter multidisciplinari de la titulació, el que li confereix una especial riquesa i una àmplia gamma de possibilitats d’investigació. Per això, s’ha dissenyat un pla d’estudis que presenta diferents perfils formatius. En concret, cinc perfils professionals als quals se suma el vessant turístic com a valor afegit i tret diferenciador del grau de l’UJI: rendiment esportiu, activitat física i salut, gestió esportiva, recreació esportiva i docència de l’educació física.

Quant a la planificació de l’ensenyament, l’estudiantat haurà de superar un total de 240 crèdits, dels quals 60 seran de formació bàsica, 120 obligatoris, 42 optatius, 12 de pràctiques i 6 dedicats al treball de final de grau.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions