El Claustre debat les 96 accions de les Línies de Govern per a 2018 marcades per l’escenari econòmic i la finalització del mandat de Vicent Climent

27/11/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha presentat al Claustre les 96 accions de les Línies de Govern per a 2018, que abasten el primer semestre de l’any, donant continuïtat i concloent accions engegades per l’actual equip de govern que finalitza mandat el pròxim mes de maig.

Aquestes línies de govern, malgrat l’actual escenari econòmic, garanteixen el compliment dels compromisos financers amb l’estudiantat i amb la resta de la comunitat universitària, al mateix temps que, permeten continuar avançant en la consolidació del Model Educatiu de l'UJI i garanteixen els recursos per al Pla propi de recerca.

Entre les accions presentades i debatudes pel Claustre, el rector, Vicent Climent, ha destacat la continuació de l’aposta per la recerca a través del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI  i consolidació de l’Escola de Doctorat així com els esforços per a l’estabilització i promoció de la plantilla de PDI, respectant el marc legal vigent però reivindicant els canvis normatius que ho permeten. També la finalització dels estudis del Pla Pluriennal de Plantilla, i continuació de la implantació del sistema de carrera professional horitzontal del PAS.

Entre les prioritats per a 2018 també destaca iniciar la negociació d’un Pla pluriennal de finançament de les universitats públiques valencianes amb les Conselleries d’Educació i d’Hisenda, fer el seguiment del desplegament del Pla Estratègic UJI 2018, la recepció, equipament i posada en marxa dels mòduls de la primera fase de la Facultat de Ciències de la Salut i la integració de l’Escola Sagrado Corazón de Jesús de l'Hospital General de Castelló.

Altres dels reptes són, d’una banda, potenciar la internacionalització de l'UJI desplegant el Pla d'Internacionalització, creant el Segell de Grau Internacional, i potenciant el Programa d'Ambaixadors Internacionals.  I d’altra banda, elaborar un Codi Ètic de l'UJI, redactar la memòria d'RSU i constituir el Comitè de Responsabilitat Social Universitària.

Per últim, el rector també ha recordat algunes de les fites aconseguides durant el 2017 com ara l’entrada en el top 500 mundial del rànquing ARWU de Shanghai, la davallada en un 7% de les taxes de matrícula de grau, l'autorització del pagament de complements retributius al PDI contractat i de la Carrera Professional Horitzontal del PAS, l'acceleració del ritme de convocatòria de places de PDI, la inauguració de l'espai cultural Menador, la conclusió de la primera fase de l'edifici de la FCS, i la implantació del doble grau ADE-Dret.  «Fites que són una mostra del fet que, malgrat la greu crisi i la política educativa del govern, l’UJI ha anat fent passos decisius cap al futur», ha assenyalat Climent.
 
Les Línies Pressupostàries per a 2018 preveuen uns pressupostos de 89,6 milions d'euros 

El gerent de l’UJI, Andrés Marzal, ha informat de les Línies Pressupostàries per a 2018, que preveuen uns comptes per valor d'uns 89,6 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 2% respecte a l'any anterior, quan el pressupost va ascendir a 87,8 milions.

El document explica que la Universitat es troba en un escenari marcat per l'absència d'un marc financer estable per part de la Generalitat Valenciana, al que s'uneix el retard en l'aprovació dels pressupostos de l'Estat per a 2018 o, com sembla més probable, la seua pròrroga, la qual cosa ha generat moltes dificultats per a la confecció del pressupost de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, també per al de la universitat pública castellonenca.

Per tot això, el nou escenari condiciona les línies pressupostàries tant en el seu apartat d'ingressos com de despeses. En aquest sentit, l'informe destaca que els ingressos per matrícula disminuiran un 15% a partir de 2018, a causa de la reducció de les taxes de matrícula per part de la GVA, una pèrdua que hauria d'estar compensada al 100% per transferències de la Generalitat dins del mateix any. No obstant això, aquest pagament es difereix un any i és possible que no cobrisca el 100% de la baixada en recaptació.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions