Les universitats públiques valencianes implantaran un codi de bones pràctiques acadèmiques i governança universitària

26/07/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I de Castelló i la resta d’universitats públiques valencianes, amb l’objectiu de millorar la qualitat de les seues activitats docents, investigadores, d’innovació i difusió de la cultura, així com els seus vincles amb la societat a la qual donen servei, han redactat un codi de bones pràctiques acadèmiques i de governança universitària que s’implantarà en els pròxims mesos. 

El text és un conjunt de valors, principis i normes que, d’una banda, es desitja que orienten tant la governança com l’activitat de la institució i, d'altra banda, estableixen un codi de les pràctiques acadèmiques de caràcter obligatori per a tota la comunitat universitària. Les universitats públiques valencianes se sumen així a un corrent generalitzat als països del nostre entorn més exigents en aquesta matèria i acorden normes i estàndards ètics per a evitar les males pràctiques acadèmiques dotades explícitament de contingut obligacional per als membres de les comunitats universitàries i que inclouen, a més, alguns dels mecanismes de resposta jurídica per la institució davant dels incompliments que passaran a ser exigibles.

Les regles i principis contingudes en el codi han sigut acordades amb la intenció d’afavorir el desenvolupament de les responsabilitats exigibles d’acord amb els paràmetres de la governança i la bona administració, la integritat en l’acompliment de funcions, la sobrietat i rendició de comptes i la transparència en la presa de decisions, així com per a garantir que el desenvolupament de la gestió pública realitzada en el si de les universitats públiques valencianes es duga a terme de manera que honre la confiança que aquestes han de generar com a institucions públiques.

El codi s’estructura en tres títols. El primer correspon a les disposicions generals, objecte i àmbit d’aplicació. El títol segon s’ocupa de regular aquelles bones pràctiques considerades de caràcter bàsic en l’àmbit de la recerca i la innovació (conflictes d’interès, problemes relatius a l’autoria de la producció científica, prohibició del plagi o pràctiques equivalents, entre altres) i en matèria de docència (responsabilitat dels docents, compliment de les seues obligacions, exigència de qualitat i necessitat d’avaluació d’aquesta). El títol tercer, finalment, està dedicat a regular determinats aspectes rellevants de la governança universitària. Entre aquests, la necessària promoció dels valors universitaris, l’exercici de funcions d’acord amb els principis d’integritat, imparcialitat i incompatibilitat, la transparència i rendició de comptes, confidencialitat, la presència pública a través de mitjans de comunicació i Internet, així com unes regles bàsiques sobre reconeixements i obsequis o l’ús adequat dels recursos públics.

Les universitats públiques valencianes aspiren no solament a mostrar el seu compromís amb la societat a la qual serveixen, assumint valors que irradien d’aquesta, sinó també a emprar aquests alts estàndards amb caràcter normatiu, i a establir obligacions concretes derivades d’aquests estàndards per a tot el seu personal. Aquest codi és, per això, mostra de compromís ineludible amb la qualitat del quefer científic i acadèmic, que, només quan és realitzat amb els majors estàndards de compromís i rigor, resulta veritablement útil a la societat a la qual es deuen les universitats valencianes.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions