L’UJI despunta en mobilitat de l’estudiant, creació d’empreses spin-off o citació de les publicacions científiques en el rànquing internacional U-Multirank

19/06/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I de Castelló se situa per damunt de la mitjana mundial de les universitats incloses en la quarta edició del U-Multirank, on destaca en aspectes com ara la taxa de citació, el nombre de publicacions d’investigació, la graduació dels màsters, la interdisciplinarietat de les publicacions, la xifra de doctors i doctores entre el professorat, la mobilitat de l’estudiantat o la quantitat d’empreses spin-off. El rànquing internacional permet als usuaris i usuàries comparar les universitats en cinc àrees, com són la investigació, l’ensenyament i l’aprenentatge, la transferència de coneixement, la internacionalització i el compromís regional amb la valoració de vint-i-nou paràmetres.

En l’àrea d’investigació, la universitat pública de Castelló destaca pel nombre mitjà de vegades que les seues publicacions són citades en altres investigacions i la proporció de publicacions que se situen entre el 10% de les més citades del món, el que la permet situar-se en el lloc onzè entre els centres espanyols; el nombre de professorat amb la titulació de doctor o doctora entre el seu personal docent que la situa en la quarta posició en l’àmbit nacional; i la quantitat de publicacions relacionades amb les arts creatives i escèniques en proporció al seu personal docent en aquest àmbit.

Pel que fa a l’ensenyament i l’aprenentatge, la Universitat Jaume I de Castelló despunta especialment en l’apartat de graduació de l’alumnat de màsters (prop del 100%) que es va titular dins del període establert en la normativa. Quant a transferència de coneixements, el nom d’empreses spin-off (empreses establertes sobre l’acord formal de transferència de coneixement entre la institució i l’empresa) creades en relació amb el nombre de professorat la situa per damunt de la mitjana mundial.

La internacionalització i el compromís regional són altres dues àrees en què la Jaume I es distingeix. En la primera predomina el nombre d’alumnat que participa en programes internacionals d’intercanvi, tant en l’eixida d’estudiantat castellonenc com en l’arribada d’estudiantat d’altres universitats a l’UJI. També és destacable la col·laboració internacional en el percentatge de publicacions d’investigació que nomenen almenys un autor afiliat en altre país, al voltant del 43%. Quant al compromís regional, predomina en la proporció dels ingressos externs d’investigació que provenen de fons regionals com ara indústria u organitzacions privades o benèfiques, així com en el percentatge de pràctiques de l’alumnat, prop del 92%.

Disciplines destacades

Per disciplines, el rànquing evidencia l’alt rendiment de la Universitat Jaume I en disciplines com ara la història, l’enginyeria química, la psicologia, la sociologia, la química o l’enginyeria industrial. Els aspectes més destacats en l’àmbit de la història són el nombre de doctorands amb menció internacional, l’adaptació del temps de graduació de l’alumnat de grau o el nombre de doctors i doctores entre el seu professorat. Pel que fa a enginyeria química, es distingeix per la citació dels seus articles científics, que se situen entre el 14,8% més citats, per la interdisciplinarietat de les seues publicacions i per la redacció conjunta amb membres d’altres centres internacionals en el 40,7% dels seus articles.

En sociologia destaca per l’alt percentatge d’ingressos externs d’investigació obtinguts de fonts regionals, el nombre de doctorands amb menció internacional o el nombre d’estudiantat que realitza les pràctiques en companyies o institucions públiques o privades de la regió, el 67,4%. Les seccions predominants en psicologia són el nombre absolut de publicacions científiques, la ràtio estudiantat/professorat, el 33,9% d’articles redactats amb membres d’altres institucions internacionals o la interdisciplinarietat de les publicacions. En química hi ha un alt nombre de doctors i doctores dins del professorat, els seus articles científics es troben entre el 17,8% més citats i mostren un alt índex d’interdisciplinarietat. Per últim, l’enginyeria industrial sobreïx pel percentatge de beques internacionals, un 21,29%; el 24,48 d’ingressos obtinguts per investigació de fonts privades o el nombre de professorat amb la titulació de doctor o doctora.

La quarta edició anual d’U-Multirank és la més gran des del seu llançament el 2014, quasi duplicant el nombre d'institucions i augmentant la cobertura dels països de 70 a 99, amb 3.284 facultats i 10.526 programes d'estudis. Aquest any, U-Multirank ha facilitat la participació de les universitats, basant-se en dades nacionals, que han donat lloc a més de 44.000 puntuacions de rendiment en l’àmbit institucional i altres 65.000 quant a matèries. Les dades s'extrauen de diverses fonts: dades subministrades per les institucions; bases de dades bibliomètriques i de patents internacionals; bases de dades nacionals, i enquestes de més de 100.000 estudiants en universitats participants.

U-Multirank és una iniciativa de la Comissió Europea i és finançat pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea. Està desenvolupat i implementat per un consorci independent liderat pel Centre d'Educació Superior (CHE) a Alemanya, el Centre d'Estudis de Polítiques d'Educació Superior (CHEPS) de la Universitat de Twente i el Centre d'Estudis de Ciència i Tecnologia (CWTS) de la Universitat de Leiden, tots dos als Països Baixos.

U-Multirank: http://www.umultirank.org/

 

Altres notícies:

L’UJI millora el seu posicionament i es consolida com a centre excel·lent en recerca segons el rànquing CYD 2017

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions