L’UJI incrementa l’índex d’inserció laboral dels seus egressats segons l’informe d’implantació del Model Educatiu de la Universitat

19/06/2017 | SCP

L’informe sobre la implantació del Model Educatiu de l’UJI presentat al Claustre destaca l’alt índex d’inserció laboral dels egressats de la Jaume I, que se situa entre el 56,25% dels graduats i el 84% dels doctors, el que evidencia que, a major nivell de formació, millors són els indicadors d’ocupabilitat. En concret, el 56,25% dels graduats durant el curs 2015/2016 es troben treballant un any després de finalitzar la titulació, i el 62,80% dels que es troben treballant ho fan en llocs ajustats al nivell d’estudis, mentre que un 10,70% treballa per compte propi, segons les dades d’ocupació corresponents als titulats enquestats un any després d’haver finalitzat els seus estudis. Aquestes xifres milloren respecte a l’enquesta anterior en la qual el percentatge de graduats que es trobava treballant era del 32,40%.

Pel que fa a titulats i titulades en màsters de l’UJI, les últimes dades també milloren i es passa d’un 53,90% a un 68,75%, sent el percentatge d’egressats que treballen en una ocupació ajustada al seu nivell d’estudis del 72,50%. En aquest cas, el percentatge de titulats que treballa per compte propi és del 16,36%.

Cal destacar que l’índex d’ocupabilitat s'incrementa fins al 84% quan es tracta de titulats i titulades en Doctorat.

L'informe sobre la implantació del Model Educatiu de l’UJI també destaca que, segons el resultat de l'avaluació docent del curs acadèmic 2015/2016 de professors i professores de grau i màster, s'eleva a un 87,7% el percentatge del professorat que aconsegueix la qualificació de notable o d'excel·lent.

El percentatge suposa un lleuger increment respecte al curs anterior, quan la suma d'aquestes dues qualificacions se situava en un 85,5%. Resulta més que significatiu l'increment del professorat que obté un excel·lent, que passa d'un 16 a un 29,8%.

D'altra banda, el Model Educatiu de l’UJI, entre els seus plans ha avançat en la consolidació de les relacions de l’UJI amb l’entorn social: institucions, organitzacions i empreses, i també amb els centres educatius de les etapes prèvies a la universitària.

El Model Educatiu de l’UJI està basat en 10 principis relacionats entre si que s’apliquen a través de plans, programes i accions tenint en compte tres etapes: etapa preuniversitària, etapa de formació universitària i etapa postuniversitària. En total s’han desenvolupat 24 plans i 86 programes.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16