L’UJI incrementa l’índex d’inserció laboral dels seus egressats segons l’informe d’implantació del Model Educatiu de la Universitat

19/06/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’informe sobre la implantació del Model Educatiu de l’UJI presentat al Claustre destaca l’alt índex d’inserció laboral dels egressats de la Jaume I, que se situa entre el 56,25% dels graduats i el 84% dels doctors, el que evidencia que, a major nivell de formació, millors són els indicadors d’ocupabilitat. En concret, el 56,25% dels graduats durant el curs 2015/2016 es troben treballant un any després de finalitzar la titulació, i el 62,80% dels que es troben treballant ho fan en llocs ajustats al nivell d’estudis, mentre que un 10,70% treballa per compte propi, segons les dades d’ocupació corresponents als titulats enquestats un any després d’haver finalitzat els seus estudis. Aquestes xifres milloren respecte a l’enquesta anterior en la qual el percentatge de graduats que es trobava treballant era del 32,40%.

Pel que fa a titulats i titulades en màsters de l’UJI, les últimes dades també milloren i es passa d’un 53,90% a un 68,75%, sent el percentatge d’egressats que treballen en una ocupació ajustada al seu nivell d’estudis del 72,50%. En aquest cas, el percentatge de titulats que treballa per compte propi és del 16,36%.

Cal destacar que l’índex d’ocupabilitat s'incrementa fins al 84% quan es tracta de titulats i titulades en Doctorat.

L'informe sobre la implantació del Model Educatiu de l’UJI també destaca que, segons el resultat de l'avaluació docent del curs acadèmic 2015/2016 de professors i professores de grau i màster, s'eleva a un 87,7% el percentatge del professorat que aconsegueix la qualificació de notable o d'excel·lent.

El percentatge suposa un lleuger increment respecte al curs anterior, quan la suma d'aquestes dues qualificacions se situava en un 85,5%. Resulta més que significatiu l'increment del professorat que obté un excel·lent, que passa d'un 16 a un 29,8%.

D'altra banda, el Model Educatiu de l’UJI, entre els seus plans ha avançat en la consolidació de les relacions de l’UJI amb l’entorn social: institucions, organitzacions i empreses, i també amb els centres educatius de les etapes prèvies a la universitària.

El Model Educatiu de l’UJI està basat en 10 principis relacionats entre si que s’apliquen a través de plans, programes i accions tenint en compte tres etapes: etapa preuniversitària, etapa de formació universitària i etapa postuniversitària. En total s’han desenvolupat 24 plans i 86 programes.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions