Investigadors de l’UJI desenvolupen un model per a afavorir la recerca responsable a partir de la comunicació ètica de la ciència Informació proactiva, escolta, diàleg i rendició de comptes són claus per a una ciència que responga als valors i interessos de la societat

16/01/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Quins són els interessos als quals ha de respondre la ciència? Quin paper juga la societat en el desenvolupament científic i tecnològic? Qui decideix sobre què i com s’investiga? Són algunes de les qüestions a les quals la recerca i innovació responsables —responsible research and innovation (RRI)— tracta de donar resposta. Impulsada per la Unió Europea, l’RRI reivindica que comunitat científica i societat treballen juntes perquè els processos i resultats de la ciència responguen a les expectatives i valors de la societat. Amb la finalitat d’avançar en el desenvolupament de l’RRI, un equip d’investigadors de la Universitat Jaume I de Castelló ha desenvolupat un model de comunicació ètica de la ciència que reivindica la importància de la comunicació i el diàleg per a aconseguir una ciència responsable.

L’estudi «La comunicació de la recerca i innovació responsable en les unitats de cultura científica i de la innovació: una proposta de model» ha comptat amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (FECYT) i la col·laboració de la xarxa d’unitats de cultura científica i de la innovació de les universitats i centres de recerca espanyols. A través de l’estudi, l’equip de treball liderat pel catedràtic d’Ètica Domingo García Marzá i el director del Servei de Comunicació i Publicacions de l’UJI, Francisco Fernández Beltrán, i format per Rosana Sanahuja, Susana Barberá i Alicia Andrés, ha desenvolupat un model que posa de manifest com la informació proactiva, l’escolta de les demandes socials, el diàleg i la rendició de comptes resulten aspectes fonamentals per a avançar cap a una ciència més participativa i alineada amb els interessos de la societat.

«La comunicació és el pont que relaciona ciència i ètica», assenyala García Marzá, explicant que des d’una perspectiva ètica «una ciència responsable és aquella que és capaç d’aconseguir l’acord de tots els grups d’interès implicats i afectats per la seua activitat. És una definició abstracta però que a través dels nostres estudis pot convertir-se en una definició operativa que puguem gestionar des de la universitat i els centres de recerca, per a donar resposta a la societat quan ens pregunta què fem en matèria de recerca i innovació i per què ho fem».

El model elaborat ha sigut contrastat amb professionals de les unitats de cultura científica i de la innovació pertanyents a la Xarxa d’UCC+i de la FECYT i amb representants de diversos grups d’interès de la ciència, incloses empreses, administracions, comunitat científica, professionals de la comunicació i societat civil, així com amb diferents experts i expertes en els àmbits de l’ètica, la comunicació, la recerca i la mateixa RRI. «Les enquestes, grups de discussió i panells realitzats amb aquests actors han confirmat el paper clau de la comunicació per a una recerca i innovació responsables», explica Fernández Beltrán.

El paper de les UCC+i

El qüestionari realitzat entre les 70 unitats de cultura científica i de la innovació nacionals revela l’interès d’aquestes per jugar un paper actiu en l’avanç cap a una recerca i innovació responsables. A pesar que la comunicació de la ciència realitzada actualment es basa majoritàriament en un model tradicional d’informació dels resultats de recerca, les enquestes reflecteixen un increment de les accions bidireccionals que cerquen establir un major diàleg i interacció entre ciència i societat.

L’estudi també ha comptat amb la realització de grups de discussió i amb un panell d’experts, en els quals s’ha destacat la importància d’una comunicació accessible, oberta i transparent de la ciència, així com la necessitat d’avançar cap a una major participació de la societat en la investigació i la innovació. No obstant això, les accions realitzades també han posat de manifest l’existència de possibles reticències a l’hora de donar un major protagonisme a la ciutadania en l’àmbit de la ciència, així com la dificultat d’avançar cap a un model que suposa una important ruptura amb els actuals models de comunicació i gestió de la recerca.

En el marc del projecte desenvolupat per investigadors del grup d’Ètica i Responsabilitat Social GERSE i de la UCC+i del Servei de Comunicació de l’UJI es va realitzar el passat 30 de novembre de 2016 la sessió «Aspectes emergents de l’RSU: La recerca i innovació responsables» en el context de les jornades «Noves perspectives en la gestió de la responsabilitat social en les universitats». El projecte es tancarà amb l’edició al mes de gener de dues publicacions en línia i en obert: una publicació acadèmica que arreplegarà l’estudi complet i un llibre divulgatiu sobre la recerca i innovació responsables i el paper de la comunicació per al seu desenvolupament.

Vídeo

Més informació

 

Altres notícies d'investigació:

L'UJI patenta una plataforma de sensors que monitora qualsevol variable de l'entorn

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions