Valero: «Els plans sanitaris de l'aigua permeten realitzar una gestió preventiva de la qualitat de l'aigua»

07/11/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'especialista en farmacologia, toxicologia i anàlisi instrumental de l'empresa ATLL Concesionaria de la Generalitat de Cataluña, SA, Fernando Valero Cervera, ha explicat de forma detallada els plans sanitaris de l'aigua (Water Safety Plans), un nou enfocament que permet una gestió preventiva de la qualitat de l'aigua, en un seminari impartit a la Universitat Jaume I dins del cicle de seminaris organitzats per la Càtedra FACSA d'Innovació en el Cicle Integral de l'Aigua de l’UJI.

Actualment es realitza un control retrospectiu que inclou anàlisi d'eixida i protocols d'autocontrol de l'aigua ja distribuïda que ofereixen un control òptim de la qualitat de l'aigua, però els plans sanitaris de l'aigua, ha indicat Valero, «permeten controlar sistemàticament el procés, però també anticipar-se als possibles problemes». L'especialista considera que aquesta nova gestió de qualitat de l'aigua és necessària i per a això ha d'existir un equip interdisciplinari ben format a l'empresa per a realitzar correctament la implantació.

Els plans sanitaris d'aigua aborden la identificació dels perills de contaminació, les causes i els riscos. D'aquesta forma, és possible avaluar els problemes que poden existir i aplicar mesures preventives, de control i correctives, si foren necessàries. Valero ha finalitzat la seua intervenció indicant que «el sistema ofereix molts avantatges, però hi ha països com Espanya –amb aigües superficials o d'escassa qualitat– en els quals seria un poc més complicat d'implantar».

La Càtedra FACSA d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua de l’UJI es va crear el 2015 amb el propòsit de promoure activitats d’investigació, innovació, transferència de coneixement, docència i cultura associades al cicle integral de l’aigua i afavorir la col·laboració entre l’àmbit professional i el docent. Està dirigida pel professor Sergio Chiva del Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció de l’UJI.

Més informació: http://www.catedradelagua.uji.es/

Altres notícies:

Un seminari de la Cátedra FACSA de l’UJI explica el funcionament dels comptadors d’aigua i la seua incidència en el registre de pèrdues

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions