El Claustre debat les 184 accions de les Línies de Govern per a 2017 Les Línies Pressupostàries per a 2017 preveuen uns pressupostos al voltant de 86 milions d’euros

21/11/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Claustre de la Universitat Jaume I ha deliberat sobre les Línies de Govern per a 2017, que inclouen 184 accions i que donen continuïtat a l’ordre de prioritats establides al programa electoral amb el qual el rector Climent es va presentar a la reelecció en 2014.

Aquestes línies de govern garanteixen el compliment dels compromisos financers amb l’estudiantat i amb la resta de la comunitat universitària; permeten continuar avançant en la consolidació del model educatiu de l’UJI, del Pla estratègic 2015-2018 d'aquesta legislatura i garanteixen el manteniment del Pla propi de recerca.

Així mateix, el Claustre ha estat informat de les línies pressupostàries per a 2017 que ha presentat el gerent, Andrés Marzal, i que preveuen uns comptes per valor d’uns 86,7 milions d’euros. El document recull els criteris per a la confecció del pressupost del pròxim any, amb informació sobre el context econòmic i unes previsions sobre la variació d’ingressos i despeses. Segons assenyalen des de Gerència, el de 2017 és un pressupost que dóna un poc més de marge que el de 2016 gràcies a l’anualitat del conveni de maig de 2008, que va ser reprogramat al desembre de 2014 amb la Generalitat.

No obstant això, des de Gerència es recorda que els ingressos per subvenció encara estan en nivells semblants als de 2013, any en què l’UJI va patir una dràstica retallada de la subvenció que la va retrotraure a nivells de finançament equiparables als de 2006. Aquesta retallada, que s'ha mantingut fins ara, ha tingut un fort impacte en el funcionament de la Universitat, que ha treballat intensament en reduccions de despesa corrent i d’inversions intentant que afectaren el mínim possible les missions principals de la Universitat.

L’informe adverteix que, a hores d’ara, es fia la sostenibilitat i suficiència financera de la Universitat «al fet que la Generalitat continue atenent les seues obligacions respecte del pagament del deute antic. Per això, és motiu de preocupació el discurs que ve sentint-se cada vegada més fort sobre la necessitat de reprogramar el pagament del deute antic o, fins i tot, de trencar el delicat joc d’equilibris del repartiment de fons entre les universitats del sistema universitari públic valencià sense disposar d’un model que garantisca a l’UJI la suficiència financera que ja està perdent».

En el capítol d’ingressos mínims previstos, la principal partida és la corresponent a subvenció per a despesa genèrica mínima per part de la Generalitat, que ascendeix a 61,7, la mateixa quantitat que es va rebre el 2016. Per taxes i preus públics es preveu ingressar 20,3 milions d’euros, el que suposa un  increment lleugerament superior a un milió d’euros respecte de 2016. En el capítol d’ingressos també es preveuen altres partides menors, com ara 380.000 per ingressos patrimonials.

Pel que fa a les transferències i subvencions de la Generalitat, l’esborrany de llei de pressupostos recull els 61.754.860 corresponents a la subvenció per a despesa genèrica. A més es mantenen altres partides finalistes, com ara els 50.000 euros per a despesa del Consell Social i 24.000 euros per a activitats universitàries per a majors. No obstant això, l’esborrany no defineix la quantitat que rebrà l’UJI per a donar suport als grups d’alt rendiment acadèmic (grups ARA), atès que es distribueix entre universitats una vegada començada l’execució pressupostària.

L’informe recull que també es preveu rebre una quantitat encara indeterminada per a sufragar les despeses que ocasionen unes millores laborals concretes com són els nous complements docents i investigadors per a PDI contractat laboral, que suposarien uns 950.000 euros de despesa; i, almenys, un 10% de la carrera professional del PAS, al voltant d’uns 250.000 euros. Tenint en compte que tot el sistema universitari públic valencià disposarà de només sis milions d’euros per a implantar aquestes millores, es considera difícil rebre una quantitat suficient per a cobrir les despeses d’uns justos i reivindicats drets dels treballadors.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions