Lubertus Bijlsma: «The investigation of illicit drugs and their metabolites in water by liquid chromatography coupled to low and high resolution mass spectrometry»

12/09/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  •  lubertus-biljsma Lubertus_Biljsma_16DLL07_350

    FOTO: Damián Llorens

En aquesta tesi doctoral, titulada The investigation of illicit drugs and their metabolites in water by liquid chromatography coupled to low and high resolution mass spectrometry, s'ha investigat el potencial de tècniques analítiques modernes basades en l'acoblament cromatografia líquida-espectrometria de masses en tàndem (LC-MS/MS), amb analitzadors de triple quadrupol (QqQ), híbrid quadrupol-temps de vol (QTOF) i parany d'ions lineal Orbitrap (LTQ-Orbitrap), per a la determinació de drogues il·lícites (ID) i els seus metabòlits en diferents tipus de mostres d'aigua.

El treball s'ha estructurat en cinc parts. En la primera part, s'ha explorat el potencial de la UHPLC-MS/MS, amb analitzador de triple quadrupol , per a la determinació quantitativa de les ID més freqüentment consumides i els seus metabòlits en aigua. La segona part va resultar en un capítol de llibre i dos articles científics, focalitzats en l'estudi del potencial de la LC acoblada a espectrometria de masses d'alta resolució (HRMS) per a investigar la presència d'ID en aigües residuals. La versatilitat de la LC, juntament amb l'alt poder de resolució i la massa exacta de l'HRMS, així com la possibilitat de realitzar experiències en manera MS/MS, va permetre la detecció i identificació d'ID i els seus metabòlits amb la selectivitat i sensibilitat requerida. La tercera part va consistir en l'elaboració de dos articles científics on l'espectre de massa exacta obtingut per LC-QTOF MS en maneres MS/MS i MSE va permetre, d'una banda, investigar la fragmentació de diversos ID i els seus metabòlits, i d'altra banda, l'elucidació de productes de transformació de la cocaïna i el seu principal metabòlit, la benzoilecgonina, en aigua. La quarta part engloba tres articles científics centrats en la determinació d'ID en l'aigua, així com la seua possible eliminació en les plantes de tractament d'aigües residuals i el seu impacte potencial en el medi aquàtic.

Tant les mostres d'aigua d'Espanya com les dels Països Baixos van ser analitzades mitjançant les metodologies analítiques quantitatives desenvolupades en la primera i segona part d'aquesta tesi. La cinquena part no és, en realitat, un treball que pertanga formalment a aquesta tesi doctoral. Es presenta únicament com un breu resum de les quatre publicacions realitzades. A més, val la pena esmentar-lo per l'esforç realitzat per a establir una xarxa europea que supervise la presència de drogues il·lícites en aigües residuals i estime el consum d'aquests compostos en les ciutats europees investigades. L'autor de la tesi doctoral ha contribuït participant activament en els temes analítics i és membre fundador d'aquesta xarxa internacional.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions