David Recatalà Ferrandis: «Photoactive materials based on molybdenum cluster sulfides»

12/09/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La tesi doctoral titulada Photoactive materiales based on molybdenum cluster sulfides presenta la síntesi, caracterització i propietats d'una nova família de clústers heterolèptics amb unitat Mo3S7 funcionalitzats amb vincles diimina i/o ditiolè, amb la finalitat d'obtenir nous derivats clúster amb aplicacions potencials en els camps de l'òptica i de la producció d'hidrogen a partir de l'aigua utilitzant llum solar. Aquesta segona aplicació és especialment interessant en una societat en la qual hi ha una incessant cerca de noves fonts d'energia alternatives als combustibles fòssils, que no presenten el conegut efecte hivernacle. En aquest sentit, l'ús d'hidrogen com a combustible només genera aigua com a subproducte, que no és nociva per al medi ambient. A més, en la tesi es presenta la síntesi de compostos heterometàl·lics utilitzant com a precursors unitats dinuclears de molibdè amb vincles ditiolè bifuncionals. 

Els èxits reflectits en aquest treball se situen en la frontera del coneixement de la química, i les conclusions estan perfectament avalades per resultats experimentals que prenen suport d'una àmplia varietat de tècniques espectroscòpiques, òptiques, electroquímiques i espectromètriques. També es realitza una anàlisi estructural exhaustiva de més de vint compostos a partir de dades de difracció en monocristall. La tesi està redactada íntegrament en anglès amb una traducció del resum i de les conclusions al valencià a fi d'optar a l'esment de doctorat internacional. Al final de la tesi es recopilen els articles publicats (o en fase de publicació en el moment de la lectura), la qualitat dels quals queda avalada per l'elevat impacte de la majoria de les revistes científiques internacionals en què s'han publicat la major part dels resultats d'aquesta tesi doctoral.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions