Ana Muñoz Miquel: «El perfil del traductor médico: análisis y descripción de competencias específicas para su formación»

12/09/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  •  ana-maria-munoz Ana_Maria_Munoz_16DLL12_350

    FOTO: Damián Llorens

Aquesta tesi, sota el títol El perfil del traductor médico: análisis y descripción de competencias específicas para su formación, constitueix una primera aproximació al perfil socioprofessional i les competències del traductor mèdic que treballa amb la combinació lingüística anglès-espanyol mitjançant l'obtenció d'informació socioprofessional (tasques que realitza, temes i tipus de documents que més tradueix, clients per als quals treballa, dificultats amb què es troba, competències que valoren els seus ocupadors, etc.) procedent de quasi 200 traductors en exercici. Es tracta del primer estudi que es realitza sobre la figura del traductor mèdic basat en dades empíriques, que, a més, informa de manera rigorosa sobre el funcionament del camp de la traducció mèdica.

La recerca es complementa amb un estudi de cas sobre les competències que es pretén que els estudiants adquirisquen en els programes de postgrau en què s'imparteix traducció mèdica a Espanya. Aquest estudi serveix com a base per a explorar les principals convergències i divergències entre les competències que els traductors mèdics posen en pràctica (perspectiva socioprofessional) i les que es pretén que els estudiants adquirisquen en els postgraus (perspectiva acadèmica).

La triangulació dels resultats obtinguts en tots dos estudis empírics permet realitzar un mapatge del perfil i les competències del traductor mèdic, així com explorar les implicacions que la informació procedent dels mateixos professionals en exercici podrà tenir per a la formació dels futurs traductors mèdics. Algunes d'aquestes implicacions suposen incidir en l'adquisició de coneixements culturals, treballar amb tipus de documents propis del sector farmacèutic o dissenyar programes de formació que incloguen mòduls diferents segons el bagatge acadèmic dels estudiants.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions