Aina Monferrer Palmer: «Estudi lingüístic, literari i textual de la poesia de Vicent Andrés Estellés en un marc d'interessos traductològics i didàctics»

12/09/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  •  aina-monferrer Aina_Moferrer_16DLL012_2_350

    FOTO: Damián Llorens

Després dels nombrosos estudis existents sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés, es considerava convenient un estudi sistemàtic sobre l’estil o ideolecte d’aquest poeta amb l’ajut d’eines informàtiques. Així doncs, l’objectiu principal d’aquesta tesi ha sigut revisar allò dit prèviament sobre l’estil del poeta i fer-ho a partir de l’estudi semiautomàtic i global de la poesia d’Estellés.

Alhora, s’ha proposat un model per a l’anàlisi estilística de textos literaris, així com uns exemples i reflexions sobre la utilitat de la lingüística de corpus en l’estudi de la literatura. El tercer capítol és un estudi de les traduccions de la poesia d’Estellés, especialment a l’espanyol. El quart capítol ofereix propostes per a utilitzar la poesia d’aquest autor amb finalitats didàctiques.

Així doncs, les aportacions d’aquesta tesi es dirigeixen en tres sentits: avançar en el coneixement de la pragmàtica i de l’estil literari, reflexionar sobre les traduccions i les autotraduccions i sobre les aplicacions de la poesia de Vicent Andrés Estellés a l’aula i, més en general, sobre la funcionalitat de la poesia en l’educació.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions