La Jaume I atorgarà la medalla d'or de la Universitat a la Generalitat Valenciana

11/07/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat per unanimitat el lliurament de la medalla d'or de la Universitat a la Generalitat Valenciana. La Universitat Jaume I, la universitat pública de Castelló, es va constituir oficialment en una realitat jurídica de ple dret el 27 de febrer de 1991 amb la publicació al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la Llei 3/1991, de la Generalitat Valenciana, de 19 de febrer, de Creació de la Universitat Jaume I de Castelló. Per tant, va ser una llei de la Generalitat Valenciana la que va cristal·litzar en aquesta nova institució acadèmica la tradició educativa de les nostres comarques -començant per les Aules de la Llatinitat fins a arribar al Col·legi de Magisteri i el Col·legi Universitari de Castelló- i el desig unànime de la societat castellonenca de comptar amb una universitat pública que garantira l'accés a la formació i la recerca superiors de tots els seus ciutadans. D'aquesta manera, i després de l'aprovació de la Llei de Reforma Universitària (LRU), que va permetre adaptar la institució universitària al nou marc democràtic derivat de la Constitució Espanyola, la Universitat Jaume I es constitueix en la primera universitat pública creada per la Generalitat.

La Generalitat Valenciana, com a expressió pràctica de l'autogovern del territori de la Comunitat Valenciana, està constituïda per un conjunt d'institucions que han tingut un paper fonamental en la creació i posterior desenvolupament de la Universitat Jaume I, començant per les Corts Valencianes que van aprovar per unanimitat de tots els seus grups parlamentaris la seua Llei de Creació. Aquesta llei va ser possible perquè, prèviament, hi va haver una voluntat política del Consell de la Generalitat Valenciana i de qui aleshores va ser el seu president, que des de desembre de 1989 van estar treballant en aquest text normatiu i en establir totes les condicions materials per al seu desenvolupament.

Amb posterioritat a l'aprovació de la Llei de Creació, la Generalitat ha tingut un paper cabdal en el creixement i consolidació del projecte universitari de la Jaume I, tant amb l'aprovació dels seus primers Estatuts, en 1995, com en la de les posteriors reformes per tal d'adaptar-los al marc legislatiu de l'estat espanyol i de la Comunitat Valenciana.

La contribució de la Generalitat Valenciana a la Universitat Jaume I no ha sigut només de caràcter legislatiu, donant el context jurídic necessari per al desenvolupament de la seua tasca, sinó que a més a més li ha dotat durant aquests anys dels recursos econòmics amb les quals la institució universitària ha pogut prestar el servei públic de docència i investigació superior a les comarques de Castelló. Si bé és cert que és necessari millorar el finançament públic de les universitats valencianes, i que cal aprovar un marc estable i permanent d'aquest finançament mitjançant una llei, no és menys cert que durant aquests 25 anys el projecte de la Universitat Jaume I no s'haguera pogut desenvolupar sense l'aportació econòmica que ha fet la Generalitat Valenciana tant pel que respecta al finançament ordinari de la seua activitat com del programa de finançament de les infraestructures del campus del Riu Sec. Aquest finançament ha sigut, fins i tot de vegades singular, com ho ha estat amb la dotació per a la Facultat de Ciències de la Salut, demostrant així una sensibilitat especial cap a aquesta universitat.

La relació de la Universitat Jaume I durant el seu primer quart de segle d'existència ha sigut també molt intensa i fructífera amb la resta d'institucions de la Generalitat, com la Sindicatura de Comptes, la Sindicatura de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i el Comitè Econòmic i Social. Amb totes aquestes institucions, la Universitat Jaume I ha col·laborat de manera molt important per tal de satisfer conjuntament les seues funcions respectives i, en última instància, donar servei al poble valencià.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions