120 joves de tot Espanya participen en el Campus Científic de l’UJI

25/07/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Durant el mes de juliol, 120 estudiants de quart d'ESO i primer de batxillerat de tot Espanya participen en el Campus Científic de la Universitat Jaume I, emmarcat en un projecte d'àmbit nacional per a la promoció de les vocacions científiques, en el qual es combinen activitats investigadores, plantejades d'una forma divulgativa, amb altres culturals i d'oci.

Cada estudiant participa al llarg d’una setmana en un dels quatre programes organitzats per l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i el Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa: «Eficiència energètica per a la vida», «La suma de matemàtiques i la informàtica per a trobar solucions», «Com la física millora el nostre entorn», i «Ciència per a la vida».

Els alumnes participants en el projecte «Eficiència energètica per a la vida» coneixen com s'apliquen de manera pràctica els conceptes d'eficiència energètica i sostenibilitat en l'entorn més immediat, començant per l'anàlisi de l'eficiència energètica d'una casa i passant per l'anàlisi de materials, el seu ús per a la rehabilitació i per a la industrialització. A través d'activitats plantejades de forma divertida els participants aprenen a realitzar un estudi de la qualificació energètica d'un edifici i dels seus materials de construcció; identifiquen els principals punts en què cal intervenir per a reduir consums i generació mínima de residus, i dibuixen la solució ideal que assegure consums mínims.

D’altra banda, el programa «La suma de matemàtiques i la informàtica per a trobar solucions» permet als i les joves experimentar com la interacció de les matemàtiques amb la informàtica soluciona molts problemes de la vida quotidiana. El projecte inclou la realització d'un treball col·laboratiu que involucra l'ús de diverses eines web 2.0 amb la finalitat de crear i publicar en la web continguts multimèdia, pràctiques en laboratoris de robòtica intel·ligent, tallers de comprovació de com es resolen problemes mediambientals amb l'experimentació i anàlisis de la geometria fractal de la naturalesa, entre altres accions.

En l’itinerari «Com la física millora el nostre entorn», els joves coneixen les solucions que aporta la física a problemes energètics i mediambientals. Per a això, es realitzen experiments senzills que serveixen per a comprendre els conceptes fonamentals en els quals es basen les tecnologies de la informació i la comunicació. Quant a les fonts d'energia, s'experimenta amb la radiació solar, mesurant-la i aprofitant-la després en un procés concret, per a constatar finalment la necessitat de seguir investigant per a millorar l'eficiència en els processos de transformació energètica.

Finalment, el projecte «Ciència per a la vida» uneix biologia i química amb l’objectiu de valorar l’anàlisi d’elements de l’entorn com ara l’aigua, els vegetals o materials d’ús quotidià per a destacar la necessitat de tractar-los a través de diferents tècniques i metodologies d’investigació.

Per a tancar cada setmana, l’estudiantat dissenya presentacions i pòsters per a mostrar els resultats científics de cadascuna de les experiències que han desenvolupat als laboratoris i talleres universitaris.

Aquest Campus Científic s’emmarca dins del CampusHàbitat5U «Hàbitat i territori» i és un dels 16 Campus d'Excel·lència Internacional i Regional que es desenvolupen arreu de l'estat. Els Campus Científics tenen com a objectiu transmetre com la ciència i l'activitat investigadora facilita o dóna resposta a qüestions quotidianes. Aquesta activitat és una iniciativa de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d’Economia i Competitivitat i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, amb el suport d'Obra Social La Caixa.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions