UJI

Revista d'actualitat 28/03/2018

Notícies de la Universitat Jaume I

Política universitària

  • Una sola selectividad en España (Mediterráneo, 28/03/2018)
    Algunes veus, polítiques, acadèmiques i estudiantils opinen i defensen que seria necessari homogeneïtzar els exàmens de la selectivitat que actualment organitza i dissenya cada comunitat autònoma. Es va a plantejar al Ministeri d'Educació la implantació d'un mateix model d'examen perquè consideren que la varietat de tests causa greuges en l'accés a la universitat

Notícies d'altres universitats

Altres notícies d'interés