UJI

Revista d'actualitat 28/12/2017

Notícies de la Universitat Jaume I

  • Materials més resistents per a la fabricació d'aerogeneradors (Mediterráneo, 28/12/2017)
    L'ITC participa en en el desenvolupament del projecte Aeroextreme liderat per l'empresa Siemens per la fabricació de materials resistents per a climes extrems en aerogeneradors
  • Un alquimista de les lletres (Mediterráneo, 28/12/2017)
    Pablo Serna Gallén ha obtingut el setè premi de divulgació cientificotecnològica de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de l'UJI amb un assaig amb el títol ‘Criptografia quàntica’

Notícies d'altres universitats

Altres notícies d'interés