Climent reivindica el pagament del deute a les universitats públiques valencianes i la restauració del pla de finançament

29/09/2014 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha centrat el seu discurs de l’acte d’inauguració del curs 2014/2015 en les incerteses pressupostàries, financeres i de sostenibilitat que estan sofrint les universitats públiques valencianes.

En aquest sentit, el rector de l’UJI ha assenyalat que tot i que es reconeix la proximitat i el diàleg de la Direcció General d’Universitats i els esforços de la Conselleria d’Hisenda, resulten insuficients atesa la situació extrema en què es troben les universitats públiques valencianes. Així, Climent ha demanat un compromís per part de la Generalitat Valenciana perquè s’atenga el deute històric i es restaure un Pla Pluriennal de Finançament. «Necessitem tenir un sistema universitari públic valencià potent si volem que el poble valencià destaque com a societat de progrés, de benestar i amb un futur per a les noves generacions», ha apuntat.

Així mateix, Climent ha aportat algunes dades sobre el cas concret de l’UJI, que ha passat d’una subvenció de 74,6 milions d'euros en 2009 a una de 61,2 milions d'euros en 2014, la qual cosa ha suposat una reducció del 18%. «La reducció en la subvenció, a més d’impedir tenir una Facultat de Ciències de la Salut, està posant en risc la sostenibilitat de l’UJI. Tot i els esforços realitzats en la contenció de la despesa corrent, ens trobem al límit de la sostenibilitat del sistema», ha afirmat el rector.

Taxes universitàries i política de beques

Pel que fa a les taxes universitàries i les polítiques de beques i ajudes, Climent ha assenyalat que «com a universitat pública, cal continuar treballant per a situar les taxes universitàries a uns nivells semblants als que hi havia abans de la crisi, reivindicant una igualtat d’oportunitats per a l’accés a la Universitat».

En aquesta línia, ha demanat a la Generalitat una política de beques i ajudes a l’estudi que no requerisca esforços financers als estudiants i a les seues famílies. «Sol·licitem una major dotació de beques, tot i que aplaudim la sensibilitat de la Conselleria d’Educació per la convocatòria per a estudiants que es troben amb situacions sobrevingudes d’atur o dificultats econòmiques», ha exposat. Així mateix, ha assenyalat que, des de l’UJI, es continuarà destinant 300.000 euros anuals, dels fons propis, a ajuts a l’estudiantat, tant a través de beques per a matrícula com per a manutenció.

Situació del sistema universitari espanyol

D’altra banda, el rector de l’UJI ha abordat la situació del sistema universitari espanyol, que es troba «amb un desacord molt important» entre la CRUE i el Ministeri d’Educació pel que fa a la seua política d’organització dels estudis. «Aquesta política provocarà una gran fragmentació del sistema universitari espanyol per donar llibertat a cada universitat per a triar el model d’estudis de grau de quatre anys i un de màster, o de tres anys de grau i dos de màster», ha assenyalat. En aquesta línia, ha afegit que l’oposició de la CRUE a la voluntat del Ministeri de canviar ara la durada dels estudis de grau és motivada perquè «resulta absurd apostar per un nou model sense que haja finalitzat la implantació dels nous graus d’acord amb el model inicial». A més, ha agraït a la Direcció General d’Universitats que haja anunciat que, en cas d’aprovar-se aquesta reforma a l’Estat, no imposarà cap model i que promourà que totes les universitats valencianes facen el mateix.

Pel que fa a la recerca, Climent ha afirmat que «si no existeix un suport clar de la política ministerial i de la Generalitat Valenciana per a la investigació, els grups de recerca d’excel·lència passaran a ser mediocres, amb tot el que això comporta». Així, ha aportat algunes dades sobre la investigació a la Comunitat Valenciana, on la producció científica universitària representa el 62% de la recerca de tota la Comunitat i el 24% de les patents internacionals.

Finalment, el rector de l’UJI ha fet referència als reptes de la Universitat per a aquest nou curs. Concretament, ha citat la consolidació de la nova Escola de Doctorat; la posada en marxa del laboratori del Grau en Criminologia i Seguretat; la transformació de quatre espais de l’ESTCE en aules noves per a Medicina i Infermeria; la consecució del primer mòdul departamental de la FCS; la remodelació de l’edifici de l’antiga Delegació d’Hisenda de Castelló o els dos nous dobles títols de grau en l'àmbit d’Economia, Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat amb la Universitat de Mòdena i l'altre, d’Enginyeria Química, amb la Universitat de Limoges.

La cerimònia, presidida pel rector de l’UJI, ha comptat amb l’assistència del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, Felipe Palau; el president del Consell Social de l’UJI, José Luis Breva; el rector honorari de l’UJI, Francesc Michavila; el secretari general de l’UJI, José Luis Blasco; el vicerector d’Investigació i Doctorat, Antonio Barba, i la vicerectora d’Estudis, Isabel García.

Lliçó inaugural

El catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica Vicente Orts ha abordat en la lliçó inaugural del curs 2014/2015 el fenomen de la globalització, el creixement econòmic i la concentració espacial de l'activitat econòmica.

Nous doctors i doctores

En l'acte d'inauguració de curs el rector ha lliurat les acreditacions als nous doctors i doctores del curs 2013/2014. Així mateix, el rector ha fet entrega dels premis extraordinaris de doctorat del curs 2012/2013.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions