L'UJI es compromet a mantindre els llocs de treball i les ajudes a l'estudiantat en les seues línies de govern per a 2015 Les línies pressupostàries preveuen uns comptes per valor d’uns 81 milions d’euros per al pròxim any

24/11/2014 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Claustre de la Universitat Jaume I ha aprovat les Línies de Govern per a 2015, presentades pel rector, Vicent Climent, que venen marcades per l’escenari econòmic que obliga a la institució a continuar portant a terme un control en la despesa. No obstant això, el rector s’ha compromès a mantenir els compromisos polítics i les prioritats estratègiques que es van aprovar a les eleccions de maig de 2014.

Segons ha destacat Climent, els compromisos prioritaris per a l’UJI són les persones, la docència i la recerca, les inversions i la cultura. En aquest sentit, ha reiterat el seu compromís per mantindre els llocs de treball a temps complet, tant en PDI com en PAS i assegurar el pagament de les nòmines i la resta del capítol 1. Així mateix, el rector vol mantindre l’esforç econòmic en beques i ajudes a l’estudiantat. Pel que fa al segon àmbit prioritari d’aquests línies de Govern, la docència i recerca, s’ha compromès també a mantindre l’esforç econòmic. Pel que fa a la docència, els objectius són acabar de desplegar el EEES, consolidar el model educatiu de l’UJI, continuar desplegant la política de multilingüisme i revisar l’oferta educativa. Pel que fa a la recerca, Climent vol continuar convocant els programes del Pla de promoció de la Investigació, consolidar l’Escola de Doctorat de l’UJI, impulsar la recerca de qualitat, potenciar la transferència i fomentar la creació d’EBT que permeten el ple ús i funcionament d’Espaitec.

També són prioritàries en aquestes línies de Govern les inversions, que se concentren en iniciar la construcció de l’edifici de la Facultat de Ciències de la Salut, una vegada aconseguit el finançament necessari, fent en tot moment una gestió prudent de la tresoreria que no pose en perill les altres prioritats. En aquest sentit, el 2015 l’UJI posarà en marxa el primer mòdul de la primera fase de l’edifici de la FCS. Finalment, la Universitat es farà càrrec de la direcció d’obra compartida de la remodelació de l’antiga delegació d’Hisenda a Castelló, un edifici d’ús conjunt amb l’Ajuntament de Castelló.

Pel que respecta a l’últim àmbit, el de la Cultura, Climent s’ha compromès a mantindre la qualitat en l’oferta d’activitats esportives i culturals, la presència a les seus i l’extensió universitària a les comarques de Castelló, aprofitant la celebració el pròxim curs del XXV aniversari de la creació de l’UJI.

Les línies de Govern per a 2015 inclouen un total de 127 accions que cal desenvolupar al llarg del pròxim any, que segons el rector, Vicent Climent, venen a donar continuïtat a les desenvolupades al llarg de l’any actual, i són conseqüents amb el programa electoral amb el que es va presentar a les passades eleccions del mes de maig.

Les Línies Pressupostàries per a 2015 preveuen uns pressupostos de 81 milions

El gerent, Andrés Marzal, va presentar les Línies Pressupostàries que preveuen uns comptes per valor d’uns 81 milions  d’euros per al pròxim any. El document recull els criteris per a la confecció del pressupost 2015, amb informació sobre el context econòmic i unes previsions sobre la variació d’ingressos i despeses. Tot i que els pressupostos per a 2015 es formularan en una línia de continuïtat respecte dels de 2014, hi ha una sèrie d’aspectes en la previsió de despeses i la seua pressupostació que han de destacar-se com l’increment de costos de personal i la reducció de despeses corrents i de càrrega financera.

En la part positiva l’informe assenyala la reducció de càrrega financera que comportarà la solució parcial al problema del pagament del deute antic o la reducció dels costos per a despesa corrent en els grans contractes de l’UJI: manteniment de jardins (amb un estalvi de 28.000 €), correus (25.000 €) o neteja (190.000 €). També s’han aconseguit importants estalvis en serveis com la telefonia fixa i mòbil o el consum de l’energia elèctrica o de gas. Un altre dels aspectes beneficiosos de la modificació del conveni de maig de 2008 serà l’inici de la construcció de la resta de la fase 1 de l’edifici de Ciències de la Salut.

Per contra, en la part negativa, la situació econòmica de la Generalitat segueix sense mostrar signes de millora, la qual cosa es reflecteix en el endarreriments continuats en el pagament de les mensualitat de les transferències i l’abús d’instruments financers com ara el confirming. Però l’aspecte que més pesa sobre la Universitat és l’incompliment del Pla Pluriennal de Finançament (PPF) del sistema universitari públic valencià, doncs s’assignen a la Universitat Jaume I unes transferències manifestament insuficients: poc més de 61 milions d’euros, una subvenció que és inferior en més de 13 milions d'euros a la que rebia l'UJI abans de les retallades de 2010. Aquesta insuficiència és més palesa en moments com els actuals, de continu canvi legislatiu, de necessitat de consolidació de la plantilla i d’implantació d’uns estudis nous, com ara els de Ciències de la Salut.

Per a finalitzar, cal destacar que el pressupost de 2015 podrà comptar, durant la seua execució, amb el matalàs d’un romanent de tresoreria positiu i suficient que s’ha aconseguit després de quatre anys de grans esforços de tota la comunitat universitària.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions