Els dobles títols internacionals de l'UJI fomenten la mobilitat i el multilingüisme L’estudiantat obté dos títols de dues universitats europees en quatre cursos

15/05/2013 | ALICIA ANDRÉS MARTÍNEZ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Arquitectura doblestitols arquitectura

    Arquitectura Tècnica ha sigut l'últim grau en incorporar-se a l'oferta de dobles títols internacionals. | FOTO: VOX UJI

Comptar amb una experiència acadèmica internacional i el coneixement de diverses llengües són factors clau per a una millor inserció professional. Per tal d’afavorir aquests factors, la Universitat Jaume I aporta, dins de la seua oferta acadèmica de grau, la possibilitat d’accedir als anomenats «dobles títols internacionals», els quals permeten a l’estudiantat obtenir dos títols oficials expedits per dues universitats europees en quatre cursos. Per a això, l’estudiantat cursa una part de la titulació a Castelló i la resta en una universitat europea a través d’un acord pel qual ambdues institucions reconeixen les assignatures impartides a l’altra universitat com
equivalents al seu propi pla d’estudis.

Concretament, l’UJI compta aquest curs acadèmic amb tres dobles títols internacionals: el Grau en Enginyeria EURUJI, que es pot cursar en quatre dels graus: Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Química, Enginyeria Mecànica i Enginyeria en Tecnologies Industrials; el Grau en Arquitectura Tècnica i els estudis internacionals d’economia i empresa que inclouen el Grau en Administració d’Empreses, el Grau en Finances i Comptabilitat i el Grau en Economia.

Des que es va implantar aquest programa amb Enginyeria Industrial el curs 2004/2005, un total de 84 estudiants de la Universitat Jaume I han gaudit d’aquest tipus d’estudis. Concretament, enguany hi ha 24 persones que cursen dobles títols internacionals, totes elles a través del Grau en Enginyeria EURUJI. Així mateix, cal destacar que aquest tipus de programes també fomenten que l’estudiantat europeu realitze els seus estudis a la Universitat de Castelló amb més de 50 estudiants entrants des de l’any 2005.

Aquesta iniciativa «dóna més prestigi als graus de l’UJI, atès que implica el reconeixement per part de destacades universitats europees dels plans d’estudis de les titulacions, al mateix temps que  contribueix a la formació internacional de l’estudiantat», apunta la vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme, Inmaculada Fortanet. Així mateix, els dobles títols internacionals són una oportunitat per a l’estudiantat no sols per l’obtenció de la titulació oficial en ambdós països, la qual cosa facilita la realització de pràctiques a l’estranger o exercir la professió en un altre país europeu, sinó pel valor afegit que aporta l’assoliment d’un alt nivell d’idiomes, l’estudi amb diferents metodologies docents o l’establiment de contactes internacionals, entre altres avantatges. En aquest sentit, la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García Agustín, assenyala que aquest programa «té molt d’interès per a l’estudiantat amb un alt rendiment acadèmic, ja que obtindre el títol de grau per dues universitats europees aporta una experiència de gran utilitat tant en l’àmbit personal com professional i és un tret distintiu que no totes les universitats ofereixen».

Enginyers i enginyeres d’alt nivell amb EURUJI

L’estudiantat preinscrit en algun dels quatre graus d’enginyeria de l’àmbit industrial de l’UJI (Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Química) que compte amb un bon expedient acadèmic pot optar a participar en el projecte EURUJI, pioner en les universitats espanyoles, el qual té com a objectiu formar enginyers amb una formació tècnica d’alt nivell.
EURUJI consisteix en la realització d’un primer cicle d’enginyeria de dos anys orientada a l’especialitat industrial que es realitza en grups reduïts d’alta exigència acadèmica, amb un màxim de 35 persones en primer curs, i obert a altres nacionalitats per tal de fomentar l’aprenentatge de diferents idiomes i l’intercanvi cultural. Una vegada finalitzat aquest primer cicle de dos cursos, s’ofereix l’opció d’integrar-se en el programa de doble títol internacional i realitzar així el segon cicle del grau a l’INSA de Lió o de Tolosa, França. D’aquesta manera, l’estudiantat obté a més del títol de grau per l’Estat espanyol en una de les quatre especialitats d’enginyeria, el títol d’enginyer o enginyera INSA per l’Estat francès.

Exercir la professió d’arquitectura tècnica a Espanya i Dinamarca

L’UJI ofereix la possibilitat de cursar el doble títol internacional en el Grau en Arquitectura Tècnica gràcies al conveni amb la VIA University College a Dinamarca, la qual cosa permet obtenir en quatre cursos el títol espanyol i el corresponent títol danès de Bachelor of Architectural Technology and Construction Management. Per a això, l’estudiantat de l’UJI cursa els dos primers cursos a Castelló, el tercer curs en la VIA University College i el quart curs es realitza de forma compartida en ambdues universitats. Cal destacar que l’estudiantat que cursa aquest doble títol internacional pot exercir la professió tant a Espanya com a Dinamarca.

Per tal de cursar aquest doble títol el requisit és acreditar un nivell d’anglès adequat en el segon curs acadèmic i tindre un bon expedient acadèmic atès que les places estan limitades generalment a tres en cada curs.

Estudis internacionals en economia i empresa a França

L’estudiantat que cursa el Grau en Administració d’Empreses, el Grau en Economia o el Grau en Finances i Comptabilitat té la possibilitat d’aconseguir un doble títol internacional cursant un any acadèmic a la Universitat de Lió II. Segons l’opció triada es cursa a França el tercer o el quart curs, la qual cosa condueix a l’obtenció del títol de grau expedit a l’UJI i el títol de licence o maîtrise en l’especialitat corresponent per la Universitat de Lió II.

L’UJI oferta cada curs un màxim de sis places per a realitzar aquest doble títol. Així mateix, és necessari que l’estudiantat que vulga cursar aquesta opció tinga coneixements de francès equivalents a un nivell B2.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions