L'UJI aprova un pressupost de «supervivència» marcat per la insuficient subvenció de la Generalitat

07/12/2014 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Equip de Govern pressupost Equip_Govern_DLL08-350

    Una de les principals inversions serà l'edifici de la Facultat de Ciències de la Salut. | FOTO: DAMIÁN LLORENS

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de pressupost per a 2015 que ascendeix a 91.528.000 euros, 3.234.000 euros menys que l’any passat, el que suposa una disminució del 3,42% respecte a l'exercici econòmic de 2014. Per a fer aquest pressupost, l’UJI ha previst uns ingressos en concepte de subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana quantificats en 61.159.459,19 euros, la qual cosa suposa, per quart any consecutiu, que la Universitat ha hagut d'elaborar un pressupost de supervivència, amb el consegüent esforç que aquesta circumstància exigeix a tota la comunitat universitària.

El pressupost per a l’exercici de 2015 ha estat condicionat per tres circumstàncies rellevants: la nova modificació del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana (GV) i les cinc universitats públiques per al finançament de despeses corrents i d’inversió amb l’ajornament del deute de la Generalitat a favor de les universitats públiques, signat el 26 maig de 2008 i modificat el 2011; la no aplicació del tercer Pla pluriennal de finançament (PPF) del sistema universitari públic valencià (SUPV) 2010-2017, signat entre les cinc universitats públiques valencianes i la GV el 30 de setembre de 2010 i la implantació dels estudis de Ciències de la Salut.

Per tot això, el pressupost s’ha dissenyat seguint un criteri de prudència del qual, malgrat tot, la seua execució real dependrà d’una administració pública que es troba en un estat financer prou delicat. Amb aquest pressupost l’UJI s’ha proposat atendre les restriccions del marc pressupostari descrit, promoure l’augment de l’eficàcia i l’eficiència en les seues activitats, finançar els programes prioritzats en les Línies de Govern aprovades pel Claustre per a 2015, assegurar la sostenibilitat de la capacitat d’acció de la Universitat en el futur i complir amb l’equilibri i sostenibilitat financers contemplats en la llei.

Amb aquests objectius com a base, el pressupost preveu uns ingressos genèrics de 91.528.000 euros, dels quals 61.159.459,19 euros corresponen a la subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana i transferències corrents i 18.777.706 euros provenen de la previsió d’ingressos per taxes de matrícula i altres ingressos. L’estat d’ingressos es completa amb capítols com els ingressos patrimonials, que suposen 384.000 euros, o les transferències de capital, que ascendeixen a 5.573.670 euros. Pel que fa a les despeses, el document pressupostari preveu destinar, entre altres capítols, 61.156.111 euros a despeses de personal; 18.098.510 euros a compra de béns corrents i despeses de funció, i 3.937.389 euros a inversions (edifici de la FCS, remodelació de l’antiga delegació d’Hisenda de forma compartida amb l’Ajuntament de Castelló o obres d’ampliació i millora o adquisició d’equipament informàtic i per a laboratoris).

La proposta haurà de ser ratificada pel Consell Social per a la seua aprovació definitiva.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions