L’UJI aposta per millorar la salut física i emocional de la comunitat universitària amb el nou Pla UJI-Salut Integral

03/05/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I ha presentat a l’estudiantat, al PAS i al PDI el Pla UJI-Salut Integral per al període 2023-2026 que es durà a terme a partir del pròxim setembre. A l’acte de presentació han participat la rectora, Eva Alcón; la vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable, M. Carmen Pastor, i el vicerector d’Infraestructures i Sostenibilitat, Vicent Cervera. 

Aquest Pla cerca potenciar la Universitat com un entorn promotor de salut i benestar de la comunitat universitària i de la societat en conjunt. En aquest sentit, la rectora ha subratllat l’objectiu, a més, de «vincular la investigació i la docència amb la promoció de la salut i afavorir l’intercanvi en experiències i aprenentatges amb altres agents de l’àmbit». 

Així, es pretén dotar els membres de la comunitat universitària d’un instrument amb el qual intentar promoure i preservar diferents aspectes de la seua qualitat de vida sense substituir la sanitat pública en els seus diferents serveis i facetes.

Per a l’elaboració del Pla s’ha comptat amb la participació dels diferents agents universitaris a través d’una comissió de treball i «s’ha partit de l’experiència acumulada, des de fa més de tres dècades, per diferents serveis, programes i unitats dedicats a la promoció i l’atenció de la salut en l’entorn universitari» ha destacat la vicerectora d'Estudiantat i Vida Saludable, M. Carmen Pastor. L’objectiu és fomentar l’interès per millorar els estils de vida saludables i sostenibles entre els membres de la comunitat universitària i que, a la vegada, es transformen en agents de salut del seu entorn pròxim.  

Per a això, el Pla, coordinat des del Vicerectorat d’Estudiantat i Vida Saludable i el Vicerectorat d’Infraestructures i Sostenibilitat, es concreta en quatre eixos estratègics: enfortiment d’un entorn universitari saludable; promoció d’estils de vida saludables en la comunitat universitària mitjançant campanyes de sensibilització i conscienciació i accions per millorar competències d’autocura i cura; incorporació de la promoció de la salut en l’àmbit docent i investigador; i afavorir les sinergies amb altres institucions dedicades a la promoció de la salut i donar suport al treball d’educació per a la salut d’altres agents educatius i sociosanitaris. 

Aquests eixos inclouen de manera transversal la sostenibilitat, la igualtat i la perspectiva de gènere, i per donar-los resposta el Pla proposa una sèrie d’accions a desenvolupar de caràcter flexible que permetran contribuir als objectius plantejats. 

Aquest Pla compta amb un consell assessor que prestarà orientació i assessorament i realitzarà el seguiment i l’avaluació del Pla a través d’indicadors.

Per últim, el vicerector d’Infraestructures i Sostenibilitat, Vicent Cervera, ha destacat el disseny d’un nou portal de salut que «recull tots els recursos, tant alguns amb els que conta el campus com altres nous, els quals s’articulen en sis categories: alimentació, activitat física, el benestar emocional, sexualitat, addiccions i la salut laboral i prevenció». 

 

Fotografies

Video

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions