L'UJI obté el segell de càlcul de la petjada de carboni del Ministeri per a la Transició Ecològica

05/04/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I avança en les accions de sostenibilitat del campus i de lluita contra el canvi climàtic. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha resolt positivament la sol·licitud de l'UJI d'inscripció en el Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni. Aquest registre, de caràcter voluntari, acredita els esforços de les empreses, administracions i altres organitzacions en el càlcul i reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que genera la seua activitat. Al mateix temps, els facilita la possibilitat de compensar tota o part de la seua petjada de carboni, mitjançant una sèrie de projectes forestals d'àmbit estatal.

En línia amb el compromís institucional de promoure el desenvolupament sostenible i ser responsable amb el medi ambient, l'UJI va presentar al Ministeri l'informe amb el càlcul d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle generades per la Universitat. Aquesta calculadora permet estimar aquestes emissions associades a les seues activitats, contemplant tant les emissions directes (consum de combustibles en edificis, fugides de gasos refrigerants fluorats en equips de refrigeració/climatització i combustibles de vehicles propis) com les indirectes procedents del consum d'electricitat.

Tenint en compte que s'ha d'establir un any base històric per a la comparació d'emissions a través del temps, s'ha seleccionat com a any de referència el 2021, sent aquest significatiu, ja que inclou les principals fonts generadores d'emissions en tota la institució. Segons l'informe presentat per l'UJI al Ministeri, per a aquest període d'estudi la petjada de carboni de la Universitat equival a 1.399,944 tones de CO₂, que, pel nombre d'estudiants del campus (13.102), suposa una mitjana de 0,1068 tones de CO2 equivalent per persona.

Per fonts d'emissió, la major porció de gasos d'efecte d'hivernacle correspon a l'emesa per energia tèrmica (77,2%), seguida de les emissions per gasos fluorats (22,2%), la combustió mòbil procedent de vehicles (0,38%), els grups electrògens (0,19%) i extintors (0,03%). El treball de càlcul de la petjada de carboni es va afegir en el contracte de Servei de gestió dels subministraments d'electricitat i gas que té adjudicat l'empresa Evolutiona i que supervisa l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes.

El vicerector de Sostenibilitat i Infraestructures, Vicent Cervera, ha destacat que la inscripció en el registre del Ministeri per a la Transició Ecològica per a calcular la petjada de carboni «forma part dels compromisos del Pla d'acció per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic de l'UJI i es fa amb la voluntat de poder reduir les nostres emissions d'efecte d'hivernacle». En aquest sentit, una de les accions ja adoptades per part de la Universitat per a reduir la seua petjada de carboni ha sigut la contractació d'energia elèctrica amb garantia d'origen, la qual certifica que l'energia elèctrica subministrada i consumida prové de fonts renovables.

El segell, segons explica el Ministeri, naix amb una doble finalitat. D'una banda, facilita a les organitzacions demostrar la seua participació en el registre i, d'altra banda, permet reflectir el grau d'esforç escomès per les mateixes en la lluita contra el canvi climàtic.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions