La Universitat Jaume I aposta per la qualitat docent amb el nou programa Docentia-UJI Els vicerectorats d'Ordenació Acadèmica i Professorat i el de Planificació Econòmica i Estratègica presenten en una jornada el marc de desenvolupament professional docent i el nou reglament Docentia-UJI

06/06/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I ha presentat en una jornada dirigida al personal docent i investigador el Marc de desenvolupament professional docent i el nou reglament Docentia-UJI. Organitzada pels vicerectorats d'Ordenació Acadèmica i Professorat i el de Planificació Econòmica i Estratègica, la jornada ha comptat amb l'assistència del director de l'Agència Valenciana de l'Avaluació i Prospectiva (AVAP), Javier Oliver, així com de personal de les unitats de qualitat de les universitats de la Comunitat Valenciana i Múrcia.

La jornada ha sigut inaugurada pel vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat de la Jaume I, Joaquin Beltran. A continuació, Amparo Fernández, actual directora de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de València i membre de la junta directiva de REDU, ha presentat el Marc de desenvolupament professional del professorat universitari, un mapa o marc de referència per a possibles modificacions dels programes d'avaluació del professorat universitari proposat per RED-U, i que, com a marc de desenvolupament professional del professorat és «una visió compartida i fonamentada del que significa ser un bon professor o professora i com progressar cap a allí».

Per part seua, Iván Barreda, vicerector adjunt de Planificació i Qualitat de l'UJI, ha presentat el nou reglament del programa DOCENTIA-UJI. Aquest nou reglament, que va ser aprovat al novembre de 2022 i començarà a aplicar-se en el present curs acadèmic, respon a requisits de la comissió de certificació d'aquest programa.

El vicerector de Planificació Econòmica i Estratègica, Modesto Fabra, ha sigut l'encarregat de clausurar la jornada.

Compromís amb la qualitat
La Universitat Jaume I sempre ha considerat la qualitat dels ensenyaments com una aspiració primordial i així ho recull tant en els Estatuts com en el Model Educatiu que inclou entre els seus principis la millora contínua de la qualitat, no sols per a dissenyar una oferta de títols acreditada segons els estàndards de qualitat oficials, sinó per a garantir la qualitat del professorat.

En aquest sentit, l'UJI disposa des de 2009 d'un programa de Suport a l'Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat Universitari acreditat per ANECA, que ha rebut recentment la renovació de l'acreditació fins a 2026. El nou programa Docentia UJI és un model d'avaluació de l'activitat docent que inclou, no sols les enquestes a l'estudiantat sinó també un sistema d'indicadors objectius i informes dels i les responsables acadèmics, i permet assignar al professorat categories resultat de l'avaluació, sempre amb la finalitat última de millorar la qualitat de la docència i per tant la formació de l’estudiantat de l’UJI.

Fotografies

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions