La web de l'UJI obté la cinquena millor puntuació en accessibilitat de les universitats espanyoles Segons l'informe d'accessibilitat web de l'Observatori d'Accessibilitat Digital, l'UJI se situa en cinquena posició d'un total de 50 universitats amb una puntuació de 9,13 sobre 10

21/07/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I de Castelló se situa en cinquena posició en accessibilitat del portal web d'un total de 50 universitats espanyoles, segons l'últim informe elaborat per l'Observatori d'Accessibilitat Digital.

El lloc web de l'UJI ha obtingut una puntuació mitjana de 9,13 sobre 10, la qual cosa representa una pujada de l'1,54 respecte  a l'avaluació anterior. A més, ha escalat cinc posicions enfront de l'any 2020 i, a escala global, se situa en el lloc 19 de 110 portals web analitzats, tres llocs més amunt respecte a l'avaluació anterior en complexitat alta.

La Unitat Responsable d'Accessibilitat (URA) de l'UJI és l'encarregada de vetlar per l'accessibilitat digital en la Universitat i mantenir tot el seu contingut digital accessible per a totes les persones usuàries, tal com marca el Reial decret 1112/2018, que estableix que tots els serveis web i aplicacions mòbils de les administracions públiques han de ser accessibles per a totes les persones.

«L'objectiu és incloure informació clara, més ben estructurada i que es puga processar fàcilment per tots els usuaris, independentment que tinguen alguna discapacitat o no», assenyala Ricardo Borillo, membre de l'URA i analista de la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament en Tecnologies de la Informació.

Incorporar subtítols en els vídeos, afegir una descripció alternativa a les imatges i evitar aquelles que siguen només decoratives, eliminar els elements mòbils, indexar els continguts o cuidar el tipus i grandària de font, són alguns dels criteris utilitzats per la Universitat per a evitar les barreres digitals.

En aquest sentit, l'URA ha col·laborat, durant l'últim any, en un curs de formació destinat als gestors de contingut del portal web corporatiu per a transmetre consells i eines de com publicar informació de manera accessible, ja que l'accessibilitat s'ha de tenir en compte en el disseny, la gestió, el manteniment i l'actualització de la pàgina web.

«Realment, són les persones que introdueixen contingut en la web les que han de tenir aqueixa sensibilitat i compromís envers l'accessibilitat i, en això, la universitat fa una aposta forta en formació per al professorat, però també per al personal d'administració i serveis que està bolcant documentació i informació en les pàgines dels diferents serveis», explica Olga Carbó, coordinadora de la Unitat de Diversitat i Discapacitat i de l'URA.

A més, la Jaume I treballa en un desenvolupament continu d'eines tecnològiques accessibles i en l'elaboració dels informes anuals per al Ministeri que verifiquen l'accessibilitat del portal. D'aquesta manera, es revisen periòdicament i se solucionen els possibles problemes que s'hagen detectat per a trencar les barreres digitals.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions