La Universitat Jaume I promou la transferència de coneixement mitjançant el programa UJI.>LAB Impuls L'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic de l’UJI lidera la iniciativa amb el suport d'Espaitec

02/08/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I promou la transferència de coneixement generada en la universitat pública de Castelló a través de la segona convocatòria del programa UJI.>LAB Impuls. L'objectiu és situar les tecnologies de titularitat UJI en les millors condicions per a la seua transferència, ja siga a través de processos de llicenciament o possibilitant la constitució d'una empresa de base tecnològica (ETB) o una empresa derivada (spin-off). El projecte està liderat per l'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) de l'UJI i hi participa Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I, com a gestor del programa.

La iniciativa UJI.>LAB Impuls se centra en els projectes de prova de concepte considerant el seu nivell de maduració de tecnologia segons la classificació Technology Readiness Level (TRL). El punt de partida adequat se situa quan la tecnologia es troba en un nivell TRL3 (funció crítica analítica i experimental i/o prova de concepte característica) i ja s’examina la possibilitat de protegir la propietat industrial o intel·lectual. L'objectiu principal és superar els nivells següents, fins a poder assolir els nivells TRL6 (model de sistema o subsistema o demostració de prototip en un entorn rellevant) o TRL7 (demostració de sistema o prototip en un entorn real).

En la primera convocatòria del programa UJI.>LAB Impuls es van concedir ajudes per als projectes Reliance i RPBio. La iniciativa Reliance consisteix en el desenvolupament d'un sistema intel·ligent de suport al radiodiagnòstic basat en tècniques de computació d'intel·ligència artificial (IA) i en el tractament de grans volums de dades (big data). El programari consta d'un mòdul per a la detecció de patologies en radiografies de tòraxs PA i informes associats per a ser utilitzat en entorns de producció. En el desenvolupament participen la Universitat Jaume I i FISABIO, i està coordinat per Manuel Francisco Dolz, investigador del Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors de l'UJI. Quant al projecte RPBio, es basa en el desenvolupament d'un dispositiu capaç de mesurar, de manera automatitzada i simultània, la biodegradació de fins a 40 mostres de plàstics, emprant eines d'intel·ligència artificial i càlcul predictiu per a optimitzar els components i temps d'assaig. Aquesta iniciativa està coordinada per José Gámez, investigador del Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny de la Universitat Jaume I.

Com en la convocatòria anterior, en aquesta segona edició d'UJI.>LAB Impuls es concediran un màxim de dues ajudes, amb un import màxim per projecte de 50.000 euros. A més, el personal investigador comptarà amb el suport d'un mentor, un professional extern especialista en l'àrea de desenvolupament de la invenció. Aquestes ajudes estan dirigides al personal investigador de la Universitat Jaume I amb vinculació funcionarial, laboral o estatutària amb la Universitat per un període de tres anys, des de la finalització de la data de presentació de sol·licituds. El personal investigador de l'UJI que s'ha presentat a la segona convocatòria pertany als departaments d'Educació i Didàctiques Específiques; Enginyeria Mecànica i Construcció; Química Inorgànica i Orgànica; Llenguatges i Sistemes Informàtics; Estudis Anglesos i Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia.

L'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic

L'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) de la Universitat Jaume I de Castelló és l'oficina de transferència de resultats d'investigació. Aquesta unitat està adscrita als vicerectorats d'Investigació i al d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica. Aquest últim promou i gestiona les activitats d'investigació i d'innovació tecnològica de la Universitat Jaume I en dos vessants: el foment de la col·laboració Universitat-Empresa a través de la connexió entre els coneixements científics i tecnològics generats pels investigadors i les necessitats d'R+D+I de les empreses i organitzacions i el suport a la participació dels grups d'investigació en els programes públics de finançament d'activitats de la investigació i el desenvolupament (R+D).
 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions