La taxa d'èxit de l'alumnat de grau de les universitats públiques valencianes augmenta quatre punts percentuals durant el curs de la pandèmia

10/01/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El curs acadèmic 2019-2020 va estar marcat per la pandèmia de la COVID-19, que va impedir la docència presencial durant quasi dos trimestres del curs universitari. No obstant això, les dificultats per a impartir les classes no s'han reflectit en el rendiment de l'alumnat, ja que la taxa d'èxit dels graus, és a dir, el percentatge de crèdits aprovats sobre el total d'avaluats, va passar del 88,9% en el curs 2018-2019 al 92,9% del curs de la pandèmia. Aquests bons resultats no poden atribuir-se a una reducció en el nombre d'estudiants que decideix presentar-se als exàmens, ja que la taxa d'avaluació dels graus, la que mesura el percentatge de crèdits avaluats sobre matriculats, també va créixer quasi tres punts percentuals fins a situar-se en el 94,7%.

La millora en el rendiment s'observa tant en el cas dels homes com en el de les dones, encara que elles mantenen millors taxes d'aprovat. La taxa d'èxit de les universitàries en els graus va aconseguir un 94,79% en el curs 2019-2020, enfront del 90,83% de l'any anterior. Per part seua, els estudiants van aconseguir una taxa del 90,47%, quatre punts més que el 86,26% de crèdits aprovats registrat el curs 2018-2019. Les dades procedeixen de l'última actualització de SIUVP, la plataforma web gestionada per l'IVIE, que integra informació sobre la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València.

La major taxa d'èxit en els graus també s'ha reflectit en el nombre total d'estudiants diplomats, que ha crescut un 8,3% en el curs 2019-2020 respecte a l'any anterior. En total, han obtingut el seu títol de grau un total de 26.660 estudiants, dels quals 15.301 eren dones (57%) i 11.359 homes (43%).

En el cas dels màsters, el percentatge de crèdits superats es manté estable durant el curs acadèmic de la pandèmia i se situen en un 98,9%. Es tracta de formació de postgrau que suposa una major inversió per a l'alumnat i que, en general, la realitzen estudiants de major edat i amb un nivell d'implicació molt elevat.

La plataforma SIUVP (Sistema d'Indicadors de les Universitats Valencianes Públiques), creada per les universitats públiques valencianes i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), acaba d'actualitzar 28 dels indicadors que integra. En concret, s'han revisat les dades que es refereixen a accés universitari, estudiants i rendiment acadèmic. 

La informació arreplegada en la plataforma SIUVP abasta des dels aspectes més purament acadèmics, com l'oferta i la demanda docent, fins a les dades econòmiques més concretes sobre els recursos i resultats de l'activitat de cada universitat. En concret, els indicadors s'agrupen en els següents camps:

  • Accés universitari
  • Estudiants
  • Rendiment acadèmic
  • Internacionalització
  • Recursos humans
  • Investigació i transferència
  • Dades econòmiques

Tots els indicadors es poden consultar en www.siuvp.es.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions