UJI
  • UJI
  • Notícies
  • L'UJI ofereix la possibilitat d'obtenir un Certificat de Competències Transversals Emprenedores

L'UJI ofereix la possibilitat d'obtenir un Certificat de Competències Transversals Emprenedores

18/09/2020 | SCP

La Universitat Jaume I de Castelló ha obert la primera convocatòria per a l'obtenció del Certificat de Competències Transversals Emprenedores, promogut per la Càtedra INCREA d'Innovació, Creativitat i Aprenentatge juntament amb el Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 15 de novembre de 2020.

Aquest certificat està dirigit a l'estudiantat de titulacions oficials de grau, màster o de doctorat de l'UJI, així com per als titulats i titulades de grau, màster o doctorat que hagen finalitzat els seus estudis en els dos últims anys i, en general, per a totes aquelles persones de l'entorn de la universitat que hagen cursat un programa de formació no formal impartit per la Càtedra INCREA, Espaitec o el Centre de Postgrau de l'UJI en els dos últims anys.

El Certificat de Competències Transversals Emprenedores té com a principal objectiu donar valor i certificar l'educació no formal que s'imparteix en la universitat en matèria d'emprenedoria. Es tracta d'un instrument d'avaluació que ajuda a informar i a identificar el coneixement adquirit per l'estudiantat en la seua participació en programes de formació no reglada sobre emprenedoria.

El Certificat de Competències Transversals Emprenedores valora l'aprenentatge adquirit a partir d'una sèrie d'accions i informes que han de realitzar-se. En concret, s'ha d'acreditar que almenys s'han realitzat 80 hores de formació no reglada en programes d'emprenedoria i 20 hores d'accions relacionades amb la sensibilització que desenvolupen competències transversals emprenedores específiques.

Al mateix temps, l'alumnat ha de realitzar un qüestionari sobre competències emprenedores i una memòria d'aprenentatge on es plasme una reflexió analítica sobre el coneixement explícit que ha adquirit al llarg del procés a través de la realització d'un projecte empresarial; una reflexió personal sobre les percepcions i les emocions al llarg del procés d'aprenentatge i una reflexió crítica sobre el seu paper durant el procés d'aprenentatge on puga analitzar les alternatives o contradiccions que han tingut, així com una descripció de com pensa que continuarà desenvolupant les seues competències emprenedores en el futur.

Aquest certificat pretén també respondre a la necessitat d'estimular l'estudiantat UJI, la comunitat universitària i la societat castellonenca en una actitud que promoga valors i comportaments emprenedors, com ara l'autoconfiança, el sentit de la iniciativa, la creativitat, la planificació, entre altres, o el coneixement emprenedor.

Informació del certificat: https://www.uji.es/serveis/increa/base/cce/

Informació del tauler d'anuncis oficials:
ttps://www.uji.es/seu/info-adm/tao/convocatoriesRH?pArId=35764&pCategoria=9&pSubCategoria=30

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions