UJI
  • UJI
  • La Universitat Jaume I i Banco Santander impulsen ajudes per a reduir la bretxa digital

La Universitat Jaume I i Banco Santander impulsen ajudes per a reduir la bretxa digital

26/07/2020 | SCP

La Universitat Jaume I en col·laboració amb Banco Santander ha obert el termini per a accedir a les ajudes per a l’adquisició d’equipament informàtic i tecnològic amb l’objectiu de reduir la bretxa digital entre l’estudiantat a conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19.

L’estudiantat de grau, màster i doctorat podran acollir-se a aquesta convocatòria a la qual es destina un import global de 20.000 euros i que poden servir per a fer front a despeses d’adquisició d’un ordinador portàtil, així com altre equipament que permeta seguir la docència en línia. L’import màxim de les ajudes és de 500 euros per a l’adquisició d’ordinadors i unes ajudes de 50 euros per a l’adquisició d’altre material, com ara micròfons, encaminadors, mòdems, etc.

L’accés i inscripció a aquestes ajudes es fa a través de la plataforma de beques de Banco Santander. El termini per a sol·licitar les ajudes finalitza el pròxim 6 d’agost de 2020.

Aquesta iniciativa forma part del Fons Supera COVID-19 que Banco Santander va llançar a l’abril, juntament amb CRUE Universidades Españolas i CSIC, i que va destinar 8,5 milions d’euros per a finançar projectes i mesures de suport, l’objectiu dels quals és minimitzar l’impacte de la crisi generada per la pandèmia. Se centra en tres línies d’actuació: investigació, projectes d’impacte social i enfortiment de la capacitat tecnològica de les universitats.

Més informació

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions