La Universitat Jaume I publica un manual de pràctiques resoltes per al Grau en Videojocs

03/07/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs és un dels últims que s’han incorporat a l'àmplia llista de graus oferits per la Universitat Jaume I. Per aquest motiu, el professorat s'ha vist immers en un procés de creació i evolució constant al llarg de cada curs per a poder anar perfilant material docent afí a les temàtiques relacionades amb l'enorme espectre de disciplines plantejades. 

Amb la finalitat d'oferir un manual pràctic associat a l'assignatura «Estadística i Optimització» del Grau que adopte una òptica totalment vinculada a l'univers dels videojocs, els autors Atanasia Lloría i Carlos Ayyad han preparat la publicació docent Estadística y Optimización (Grado Videojuegos): Prácticas resueltas con R-Commander y PHPSimplex. En el procés, s'han enfrontat a un doble repte: dissenyar un manual de pràctiques orientat a la resolució dels exercicis proposats amb el paquet de R-Commander i també poder oferir una contextualització diferent de la gran majoria de manuals que estan actualment presents al mercat.

Amb aquest manual, a més de poder aprendre a aplicar tècniques d'estadística descriptiva i inferencial, es pot aprofundir en el món dels mítics videojocs i arcades dels anys 80 i 90 del passat segle, tals com Gauntlet (Atari Games), en el qual es proposa analitzar un banc de dades de gran volum derivat d'una LAN Party, amb la finalitat d'extraure totes les conclusions relatives a aquesta que permeten poder ajudar a optimitzar els beneficis derivats, així com Doom2 (ID Software), per a així analitzar la possible dependència estadística de certes variables indicadores del grau de violència que puga posseir un jugador, fet que té una especial rellevància en l'actualitat a l'hora de dissenyar un videojoc.

Actualment, hi ha una infinitat de manuals teoricopràctics aplicats a l'anàlisi estadística d'informació mostral de manera computacional, a través de programari com ara R o SPSS, però molt segurament en cap d'aquests es tractarà d'una manera tan original, a més de didàctica, el fet de relacionar el fonament bàsic dels motors dels arcades, tals com el Ghost’n Goblins, Bubble Bobble o Out Run, amb la teoria del càlcul de probabilitats i amb els models de distribucions associats. La diversió que ofereixen els videojocs també és possible inculcar-la a disciplines com la d'Estadística i Optimització.

El llibre està publicat en la col·lecció «Treballs d’Informàtica i Tecnologia», de Publicacions de la Universitat Jaume I,  amb el número 46, i s'ofereix en versió impresa i també en versió electrònica.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions