L’UJI amplia les mesures excepcionals de funcionament i adapta l’activitat investigadora i de manteniment al nou Reial decret-llei de mesures complementàries en l’àmbit laboral

30/03/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha aprovat una resolució per la qual s’amplien les mesures excepcionals de funcionament de l’UJI després de l’acord del Consell de Ministres d’impulsar mesures complementàries, en l’àmbit laboral, en el context de la lluita contra la COVID-19.

La nova resolució manté, sense modificacions, la docència en línia i el teletreball que van començar la setmana passada, però suspèn amb caràcter general tota l’activitat investigadora presencial durant la vigència del Reial decret-llei 10/2020. El personal investigador haurà de continuar les seues tasques, en la mesura que siga possible, via telemàtica.

L’accés al campus per a la comunitat universitària queda restringit a les persones que compten amb una autorització expressa. Aquesta autorització s'haurà de demanar a través de l’adreça coronavirus@uji.es. S’hi haurà d’indicar quina de les situacions previstes pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o pel Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, justifica la necessitat de treball presencial. Sense aquesta autorització expressa, no es permetrà en cap cas l’entrada al campus.

Pel que fa a les empreses externes, en cas de mantenir alguna activitat presencial, hauran de facilitar la relació de persones que accediran al campus a través del correu coronavirus@uji.es perquè es puga traslladar al punt de control d’entrada, a més d’expedir el corresponent certificat per al seu personal.

La resolució contempla com a activitats essencials de la Universitat els projectes d’investigació o innovació relacionats amb la Covid-19; serveis de prevenció de riscos laborals; serveis de neteja, limitats a la desinfecció especial de llocs que es determine i les tasques de seguretat i vigilància.

També tenen caràcter d’essencial les tasques de manteniment en el Servei d’Experimentació Animal; dels equipaments del Servei Central d’Instrumentació Científica i altres dependències d’investigació i de plantes i cultius en l’hivernacle. Així mateix, s’inclouen les tasques de manteniment essencial de la infraestructura, dels serveis d’informàtica i de comunicació per a mantenir l’activitat no presencial de la Universitat per part del Servei d’Informàtica, de la Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament en Tecnologies de la Informació (UADTI) i de l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes (OTOP).

En tot cas, les persones que atenguen aquests serveis només acudiran al campus de manera excepcional i, si escau, el temps estrictament indispensable.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions