UJI

La Fundació Germà Colón convoca una nova edició del premi Germà Colón d’Estudis Filològics

10/06/2020 | SCP

La Fundació Germà Colón ha convocat el IV Premi Germà Colón d’Estudis Filològics per a guardonar el millor treball inèdit relacionat amb la llengua, la literatura i la filologia d’àmbit romànic, en totes les seues manifestacions des dels orígens fins a l’actualitat.

Al premi podran accedir tots els treballs relacionats amb la temàtica de la convocatòria, redactats en català, amb una extensió mínima de 350.000 caràcters i una màxima de 500.000. Les propostes hauran d’enviar-se per triplicat a la Fundació Germà Colón abans del 30 de juny de 2020. El premi consistirà en la publicació de l’obra guardonada.

El jurat d’aquests premis estarà format per la rectora de l’UJI o persona en qui delegue, un membre de la Fundació i dos especialistes externs o pertanyents a la mateixa institució.

L’entrega del premi se celebrarà durant un acte acadèmic presidit per la rectora de l’UJI i el director del Patronat de la Fundació Germà Colón en el qual hi intervindrà la persona guanyadora del premi per a exposar les principals conclusions de la seua recerca.

La Fundació Germà Colón, amb seu a la Universitat Jaume I, té com a objectiu prioritari la promoció de totes les activitats relacionades amb la filologia romànica i pretén incentivar-ne el coneixement i la recerca en els seus diferents àmbits.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions