El Consell Social aprova el Pla d’Acció de Govern de l’UJI 2019-2022

22/07/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell Social  de la Universitat Jaume I ha aprovat el Pla d’Acció de Govern per al període 2019-2022. El Pla es presenta com un instrument que defineix el futur cap al qual es vol encaminar la institució, i també les grans línies d’actuació que dinamitzaran la Universitat en els pròxims anys amb l’objectiu d’avançar en la construcció de l’UJI i de contribuir a la millora de la societat.

En aquest sentit, el Pla estableix sis eixos estratègics amb objectius prioritaris: formació; generació de coneixement, transferència i innovació; persones; projecció local i global; compromís social i cultural, i governança i sostenibilitat.

En el primer eix estratègic, de formació, els objectius se centraran a millorar i actualitzar l’oferta d’estudis oficials, impulsar l’oferta de titulacions no oficials, definir i desplegar l’estratègia de difusió de l’oferta formativa, millorar els processos de qualitat i gestió acadèmica i afavorir la innovació educativa.

El segon eix, de generació de coneixement i transferència i innovació, pretén potenciar la investigació de qualitat, enfortir els recursos humans dedicats a la investigació; facilitar l’activitat del personal investigador; promoure l’emprenedoria, la transferència de coneixement i la innovació entre el personal investigador, i apropar el coneixement generat en la universitat a la societat.

En l’eix estratègic de persones el propòsit és millorar les condicions de treball, reconèixer l’esforç i la dedicació del personal, impulsar la captació de talent i el relleu generacional i millorar la plantilla i la carrera universitària del PDI, així com impulsar la participació de l’estudiantat i incentivar les seues oportunitats d’aprenentatge.

El quart eix, de projecció local i global, pretén millorar la formació de llengües estrangeres,  promoure i millorar el repertori lingüístic de la comunitat universitària, incrementar l’oferta docent en valencià i incentivar-ne l’ús, incrementar la presència de l’UJI en l’entorn, internacionalitzar el Model Cultural UJI, potenciar la mobilitat internacional, impulsar la dimensió internacional dels estudis i aconseguir un posicionament estratègic en l’àmbit internacional.

Pel que fa al cinquè eix, compromís social i cultural, els objectius estratègics són consolidar el programa de voluntariat i participació de l’estudiantat, dissenyar i implementar polítiques i accions responsables socialment, potenciar les accions de cooperació al desenvolupament, impulsar la cultura de la pau i de la convivència, fomentar el respecte a la diversitat, la transversalitat i l’equitat de gènere; integrar la cultura com a valor i com a referent en la vida universitària i enfortir la xarxa d’alumni i de PDI i PAS jubilat.

Per últim, en l’eix de governança i sostenibilitat es pretén consolidar la participació de la comunitat i la transparència institucional; adaptar i millorar la normativa i simplificar els procediments, assegurar la sostenibilitat econòmica, millorar la sostenibilitat i habitabilitat del campus i consolidar i renovar les infraestructures i equipaments del campus.

El Pla també vincula les accions definides per a aconseguir en els pròxims quatre anys els objectius de futur prioritzats i preveu una avaluació anual de l’evolució tant dels objectius com de les accions establertes.

Aquest Pla va ser aprovat pel Consell de Govern el passat 20 de juny.

Pla d'Acció de Govern de l'UJI


Notícia publicada a Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions