L'Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I destinaran 260.000 euros anuals al Menador per a potenciar-lo com a gran contenidor cultural de la ciutat

31/07/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I han acordat destinar 260.000 euros anuals durant el període 2019-2022 a Menador per a potenciar-lo com a gran contenidor cultural de la ciutat, segons es recull en el nou conveni subscrit entre ambdues institucions. Aquesta dotació es destinarà a sufragar la gestió i manteniment de l'edifici, que permetrà oferir a la ciutadania de Castelló una ambiciosa oferta cultural i acadèmica que serà avaluada i planificada per una comissió mixta la primera reunió de la qual ja s'ha celebrat. 

La comissió està formada, per part de la Universitat Jaume I, per la vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals, Carmen Lázaro, i la vicerectora d'Estudiants i Compromís Social, Inmaculada Rodríguez, i, per part de l'Ajuntament de Castelló, per la regidora de Cultura, Verónica Ruiz. A aquesta primera reunió de la comissió mixta han assistit també en qualitat de convidats Albert López, com a coordinador del Servei d'Activitats Socioculturals de l'UJI; i Inmaculada Beneyto, com a tècnica de gestió cultural de l'Ajuntament.

Aquesta comissió, juntament amb la comissió responsable de les qüestions organitzatives i tècniques derivades de la gestió conjunta de l'edifici, i la comissió de seguiment, són les tres recollides en el conveni signat recentment per totes dues institucions per a l'ús compartit del Menador. La comissió es reunirà amb una freqüència trimestral i, en qualsevol cas, sempre que el sol·licite una de les dues administracions.

Aquest conveni succeeix a l'anteriorment signat per Ajuntament i UJI per al període 2016-2018, que s'ha tancat amb un balanç molt positiu, tant en la gestió com en la proposta cultural, amb més de 300 activitats realitzades. Referent a la gestió d'aquell conveni, la seua signatura tardana al desembre de 2016 no va permetre arribar a integrar 102.316,11 euros de despeses realitzades durant aquell any com a despesa justificable en el total de la subvenció que s'anava a rebre per al trienni (697.000 euros). No obstant això, això no va impedir posar en marxa el Menador aquell 2016 amb activitats socioculturals oferides per l'UJI i per l'Ajuntament, assumint totes dues institucions el seu cost de manera directa. Des del 23 de desembre de 2016 i fins al 31 de desembre de 2018 les despeses del Menador van ser les previstes en el conveni i justificades convenientment, segons consta en l'aprovació del compte justificatiu de l'ajuda tancada el 4 de maig de 2019.

L'UJI i l'Ajuntament han anat sempre de la mà pel que fa a la gestió del Menador, i eixa és la previsió de futur per als pròxims quatre anys com augura el nou conveni i es desprèn dels acords presos en la comissió mixta celebrada la setmana passada, entre els quals destaquen la proposta d'ordenació en la gestió de les reserves per a activitats culturals i la confecció d'un document de normes d'utilització de l'edifici, adequades a les necessàries exigències de seguretat, a més de la revisió de les activitats i propostes que tindran lloc en els pròxims mesos.
 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions