L'UJI acull una reunió de treball de les secretaries generals de les universitats públiques valencianes

05/07/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I de Castelló ha acollit els secretaris i secretàries generals del Sistema Universitari Públic Valencià (SUPV) per a una reunió de treball en la qual s'han tractat temes com les accions que actualment s’estan desenvolupant en els grups de treball de la Comissió Sectorial de Secretaries Generals en àmbits com la inspecció de serveis, gabinets jurídics, protocol i protecció de dades; la implementació de l'article 83 de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) en l'àmbit universitari; o la confidencialitat i protecció de dades en l'accés als expedients administratius, així com en el portal de transparència. 

També s'han abordat temes com la proposta d'elaboració d'un reglament marc de règim intern dels instituts interuniversitaris de les universitats públiques valencianes, així com la transmissió a la CRUE del posicionament conjunt enfront d'activitats d'empreses que presten serveis que afecten interessos de la Universitat, com és el cas de plataformes en les quals s'ofereixen materials docents i acadèmics subjectes a copyright. Finalment, s'han abordat els supòsits i límits d'aplicació de l'article 83 de la LOU. 

A la reunió han assistit Esther Algarra Prats, de la Universitat d'Alacant; Josep Antoni Claver Campillo, de la Universitat Politècnica de València; M. Elena Olmos Ortega, de la Universitat de València; M. Mercedes Sánchez Castillo, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, i Cristina Pauner Chulvi, de la Universitat Jaume I de Castelló.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions