L'ONGD Paz y Desarrollo i l'UJI presenten la «Guia pràctica per a la implementació de la perspectiva de gènere: la coeducació en el marc de l'Agenda 2030 i dels ODS 4 i 5»

27/05/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'ONGD Paz y Desarrollo (PyD), juntament amb els màsters en Psicopedagogia i Educació Secundària de la Universitat Jaume I de Castelló, ha presentat al Menador espai cultural la Guia pràctica per a la implementació de la perspectiva de gènere: la coeducació en el marc de l'Agenda 2030 i dels ODS 4 i 5, la qual arreplega les propostes metodològiques per a la transversalitzación de la perspectiva de gènere en la praxi coeducativa, amb la base de l'experiència de l'alumnat, tant en les aules com en els espais multiactors amb els quals l'UJI col·labora, la Mesa de Sant Llorenç del barri de Sant Llorenç a Castelló i gràcies al treball de Nubia Forero; Paola Larco, voluntària de PyD; Lina D'Onofrio, tècnica d'educació per al desenvolupament de PyD i María Auxiliadora Sales, docent de l'UJI.

Durant el curs acadèmic 2018-2019, l'ONG i els màsters, en col·laboració amb la Universitat Jaume I i l'associació «Por ti mujer» (València), el projecte «ODS per a una educació global, inclusiva i en equitat», que ha tingut per objectiu fomentar coneixements, actituds i habilitats en l'alumnat dels màsters de psicopedagogia i educació secundària de l'UJI, com a futurs actors clau en l'educació en valors cap a una ciutadania global, inclusiva i equitativa.

A través de seminaris creatius, una trobada internacional i l'acompanyament per part del professorat involucrat en els màsters a través de tutories, s'ha fomentat el coneixement de l'alumnat dels màsters en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 4 i ODS 5) , la perspectiva de gènere i la seua transversalitzación en la praxi coeducativa, aspectes indispensables per al desenvolupament personal i quefer professional com a futurs formadors/res i actors claus per a la transformació.

Durant el procés de formació complementària de la mà de l'equip tècnic de PyD del projecte, de l'associació «Por ti mujer» i l'equip directiu dels màsters, així com convidades externes de la Universitat Simón Bolívar i Universitat de l'Atlàntic (Barranquilla, Colòmbia), l'alumnat de tots dos màsters ha conegut eines metodològiques i i ha augmentat les seues capacitats per a la implementació de l'educació en valors centrada en la ciutadania global des de la inclusió i l'equitat.

La guia podrà ser consultada pròximament, en la web de l'ONGD Paz y Desarrollo, així com el vídeo que arreplega l'experiència i procés de les persones protagonistes i partícips del projecte: alumnat, professorat i comunitat de Sant Llorenç, que s'espera que puga ser replicada en els pròxims cursos dels màsters, centres educatius i espais d'incidència i transformació social.

L'ONGD Paz y Desarrollo és una organització no governamental per al desenvolupament que contribueix a millorar les condicions de vida de les comunitats en els països empobrits. Realitza el seu treball mitjançant una cooperació participativa, amb especial atenció en la igualtat entre homes i dones; això és, la inserció de les dones en el desenvolupament de la seua pròpia comunitat en condicions d'igualtat i respecte.

La finalitat de Paz y Desarrollo és promoure canvis socials a través de la millora de la salut, l'educació, les infraestructures bàsiques, la defensa de la infància, l'apoderament de les dones amb la intenció que a poc a poc es reduïsquen les desigualtats que impedeixen unes relacions de justícia i equitat, així com un desenvolupament ple i equitatiu.

Imatges de la presentació: https://www.uji.es/com/fotonoticies/arxiu/2019/05/2019-05-23-proyecto-ods/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions