El 76,41% de l'energia consumida per l'UJI prové de fonts d'origen renovable

10/05/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El percentatge d'energia consumida per la Universitat Jaume I durant l'any 2018 que prové d'origen renovable ha sigut d'un 76,41%, la qual cosa suposa un important salt qualitatiu respecte a l'any 2017, en el qual era un 1,09%.

En 2017, l'energia renovable consumida per l'UJI provenia de la producció pròpia, un 1,09% de la totalitat de l'energia consumida, mentre que l'energia elèctrica externa aportada per l'empresa comercialitzadora no garantia el seu origen renovable, perquè no estava certificada.

Amb l'emissió del certificat de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) durant l'any 2018, les garanties per al punt de subministrament del campus del Riu Sec indiquen que els 14.222 MWh subministrats per l'empresa comercialitzadora són d'origen renovable.

A més, durant l'any 2018, l'UJI ha produït 240.758 KWh d'origen renovable, la qual cosa suposa un increment del 51,41% respecte a l'any 2017, a causa de l'entrada en funcionament de la fase 1 de la Facultat de Ciències de la Salut.

D'aquesta manera, l'UJI ha fet un pas endavant molt important en el compromís amb la reducció de les emissions de CO2 i l'increment de l'ús d'energies renovables, tant de producció pròpia com externa.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions