L’UJI consolida la seua oferta de grau amb el 91,39% de les places de nou ingrés cobertes En màsters oficials la matrícula augmenta i se situa al voltant dels 1.000 alumnes de nou ingrés

10/12/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I ha tancat el procés de matrícula de grau del curs 2019-2020 amb el 91,39% de les places de nou ingrés oferides cobertes i un total de 2.644 d’estudiants matriculats en primer curs. Aquestes dades consoliden l’oferta d’estudis de grau a la Universitat, que compta amb una matrícula total d'11.349 estudiants de grau, xifra similar a la de cursos anteriors. Per centres, la Facultat de Ciències de la Salut ha cobert el 100% de les places de primer curs; la Facultat de Ciències Humanes i Socials, el 95%; la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, el 85% i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, el 90%.

La vicerectora d’Estudis i Docència, Isabel García Izquierdo, valora satisfactòriament la matrícula d’aquest curs acadèmic i destaca l’increment d’un 10% de la matrícula en les titulacions tècniques. «Aquests resultats en matrícula de grau són molt satisfactoris perquè evidencien que l’oferta de l’UJI és una oferta atractiva i ajustada a la demanda del nou estudiantat», ha subratllat.

Per procedència, la major part de l’estudiantat té el seu domicili a la província de Castelló (62,25%) i a la resta de la Comunitat Valenciana (27,99%) encara que destaca un lleuger increment del percentatge de nou estudiantat de fora de la Comunitat Valenciana, que ja és del 9,76%.  

L’estudiantat amb les notes més altes d’accés per centre es troba en les titulacions del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials amb un 13,714, el Grau en Medicina amb un 13.559, el doble grau en Administració d’Empreses i Dret amb un 13,545 i el grau en Traducció i Interpretació amb un 13,536.

Quant als màsters, aquest curs l’UJI també consolida el nombre d’alumnes matriculats en màsters oficials amb un total de 1.523 estudiants, dels quals 988 estudiants són de nou ingrés, el que implica un increment d'aproximadament el 6%. Per procedència, el 68,48% són de la Comunitat Valenciana i el 31,52% de fora de la Comunitat.

Pel que fa al nombre total d’alumnat del curs acadèmic 2019-2020, l’UJI compta amb una matrícula global de 13.668 persones en estudis oficials de grau, màster i doctorat.

Procés de matriculació simplificat
La Jaume I ha estrenat aquest curs una nova versió de l'aplicació de matrícula que ha permès agilitzar el procés i simplificar el procediment, una mesura que s'emmarca dins de la millora de gestió acadèmica contemplada en el Pla d'Acció de Govern 2019-2022. D’aquesta manera, s'ha reduït considerablement el temps mitjà del procés de matrícula; el 75% de l'estudiantat matriculat per primera vegada li ha dedicat menys de mitja hora i s’hi han detectat molt poques incidències.

Aquesta millora ha sigut fruit del treball del Vicerectorat d’Estudis i Docència, el Servei de Gestió de la Docència i Estudiantat, i la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament en Tecnologies de la Informació.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions