La Universitat Jaume I impulsa la certificació de competències transversals en ocupabilitat del seu estudiantat

20/11/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Certificació de competències transversals en ocupabilitat competencies-transversals imatge

    La Universitat Jaume I ha obert la primera convocatòria del Certificat de Competències Transversals d'Ocupabilitat 2019-2020, totalment gratuïta, dirigida als seus estudiants i egressats. La convocatòria estarà oberta del 19 de novembre al 18 de desembre de 2019.

La Universitat Jaume I ha obert la primera convocatòria del Certificat de Competències Transversals d'Ocupabilitat 2019-2020, totalment gratuïta, dirigida als seus estudiants i egressats. La convocatòria estarà oberta del 19 de novembre al 18 de desembre de 2019.

D'aquesta manera, l'estudiantat de l'UJI pot complementar la seua formació oficial acreditant que ha desenvolupat diferents activitats que busquen millorar la seua capacitació per a l'ocupabilitat i l'emprenedoria i diferenciar, així, el seu currículum. En reconèixer la participació extra-curricular dels estudiants, amb aquests certificats també es contribueix a millorar el compromís dels estudiants amb l'UJI i la seua satisfacció amb la vida universitària, i augmentar la seua informació sobre quines accions extra-curriculars poden contribuir a millorar la seua ocupabilitat i les seues competències emprenedores.

Per a aconseguir el certificat, han de complir-se determinats requisits quant a mèrits de formació, sensibilització i experiència. Així, es requereix una formació de, com a mínim, 80 hores en cursos de formació no oficial en competències transversals; l'assistència a esdeveniments que desenvolupen competències transversals específiques per a l'ocupabilitat o posen en contacte a l'estudiantat amb potencials ocupadors amb un mínim de 20 hores, i una experiència o suma de diverses experiències de una duració mínima de 6 mesos o 600 hores.

La Universitat Jaume I, que va apostar des dels seus inicis per l'ocupabilitat dels futurs diplomats en incloure en tots els plans d'estudi, una assignatura obligatòria de pràctiques externes, sent pionera a Espanya en aquest àmbit, continua impulsant en el seu model educatiu l'ocupabilitat, l'esperit emprenedor i la vocació investigadora, a través de diferents programes que desenvolupen aquestes competències de manera transversal. El 24 d'abril de 2018 el Consell de Govern de la Universitat Jaume I va aprovar dos certificats de competències transversals, d'ocupabilitat d'una banda, i d'emprenedoria, per un altre, inspirant-se en models ja provats en universitats anglosaxones. Tots dos certificats han sigut possibles gràcies a la trajectòria en iniciatives d'ocupabilitat i emprenedoria per part de la Universitat i de diferents agents que col·laboren amb ella, i s'executa per part del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social a través de l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) i de la Càtedra INCREA.

La OIPEP ha organitzat una sessió informativa als candidats/as el 28 de novembre.

Més informació: http://www.uji.es/serveis/oipep  i tauler oficial d'anuncis de la Universitat Jaume I

 

La Universitat Jaume I impulsa la certificación de competencias transversales en empleabilidad de su estudiantado

La Universitat Jaume I ha abierto la primera convocatoria del Certificado de Competencias Transversales de Empleabilidad 2019-2020, totalmente gratuita, dirigida a sus estudiantes y egresados. La convocatoria estará abierta del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2019.

De esta manera, el estudiantado de la UJI puede complementar su formación oficial acreditando que ha desarrollado distintas actividades que buscan mejorar su capacitación para la empleabilidad y el emprendimiento y diferenciar, así, su currículum. Al reconocer la participación extra-curricular de los estudiantes, con estos certificados también se contribuye a mejorar el compromiso de los estudiantes con la UJI y su satisfacción con la vida universitaria, y aumentar su información sobre qué acciones extra-curriculares pueden contribuir a mejorar su empleabilidad y sus competencias emprendedoras.

Para conseguir el certificado, deben cumplirse determinados requisitos en cuanto a méritos de formación, sensibilización y experiencia. Así, se requiere una formación de, como mínimo, 80 horas en cursos de formación no oficial en competencias transversales; la asistencia a eventos que desarrollen competencias transversales específicas para la empleabilidad o pongan en contacto al estudiantado con potenciales empleadores con un mínimo de 20 horas, y una experiencia o suma de varias experienciasde una duración mínima de 6 meses o 600 horas.

La Universitat Jaume I, que apostó desde sus inicios por la empleabilidad de los futuros egresados al incluir en todos los planes de estudio, una asignatura obligatoria de prácticas externas, siendo pionera en España en este ámbito, sigue impulsando en su modelo educativo la empleabilidad, el espíritu emprendedor y la vocación investigadora, a través de diferentes programas que desarrollan estas competencias de manera transversal. El 24 de abril de 2018 el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I aprobó dos certificados de competencias transversales, de empleabilidad por un lado, y de emprendimiento, por otro, inspirándose en modelos ya probados en universidades anglosajonas. Ambos certificados han sido posibles gracias a la trayectoria en iniciativas de empleabilidad y emprendimiento por parte de la Universidad y de diferentes agentes que colaboran con ella, y se ejecuta por parte del Vicerrectorado de Estudiantado y Compromiso Social a través de la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP) y de la Cátedra INCREA.

La OIPEP organiza una sesión informativa a candidatos/as el 28 de noviembre.

Más información: http://www.uji.es/serveis/oipep y tablón oficial de anuncios de la Universitat Jaume I

 


 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions