El nombre d'estudiants estrangeres creix un 25% en els cursos de màster que ofereixen les universitats públiques valencianes

27/11/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'aposta de les universitats públiques valencianes per captar estudiants estrangers, en el seu procés d'internacionalització, està tenint èxit, especialment en el cas de les dones, tal com demostren les últimes dades actualitzades en SIUVP (Sistema d'Informació de les Universitats Valencianes Públiques). Les xifres més recents en la plataforma, creada per les universitats públiques valencianes i l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE), revelen que el nombre de dones estrangeres que decideixen cursar els seus estudis en les universitats públiques valencianes és superior al dels homes, tant en títols de màster com en els de grau, i es manté en xifres similars al dels homes en el cas dels estudis de doctorat.

En el curs 2017-2018, el nombre d'alumnes estrangeres matriculades en un màster en alguna de les cinc universitats públiques valencianes va augmentar un 24,7% enfront del curs anterior, fins a situar-se en un total de 1.613. Per la seua part, el nombre d'estudiants estrangers en aquesta mena de titulació va créixer un 17% fins als 1.124 homes. Les dones representen ja el 59% del total dels estudiants estrangers que cursen un màster. En el cas de l'alumnat de grau, es van registrar 3.212 dones estrangeres, un 6,4% més que el curs anterior, enfront dels 2.028 homes procedents d'altres països (un 5,2% més).

La web, que recull informació sobre la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València, mostra que, en el cas dels alumnes de doctorat estrangers, el nombre d'homes creix per sobre del de les dones, un 6,5% i un 3,6%, respectivament. No obstant això, en xifres absolutes, el nombre d'alumnes (1.246) i alumnes estrangeres (1.214) és molt similar, així com el seu pes sobre el total d'estudiants de doctorat (26,6% en el cas de les dones i 27,9% en el dels homes).

Curs 2017-2018

Dones

Alumnes estrangeres

Percentatge sobre el total d’alumnes

Creixement respecte al curs anterior

Grau

3.212

6,0 %

6,4 %

Màster

1.613

18,9 %

24,7 %

Doctorat

1.214

26,6 %

3,6 %

Total

6.039

9,0 %

10,1 %

En conjunt, el percentatge d'alumnat estranger va créixer en tots els nivells durant el curs 2017-2018 respecte a l'any anterior destacant l'augment dels alumnes de màster. El nombre d'estudiants de màster procedents d'un altre país va aconseguir les 2.737 persones, xifra que suposa el 16,9% del total en les cinc universitats analitzades, i que representa un creixement del 21,4% respecte al curs anterior. En grau, s'ha passat de 4.946 estudiants a 5.240 (un creixement del 5,9%), mentre que en doctorat, s'han comptabilitzat 2.460 alumnes, enfront dels 2.342 del curs 2016-2017.

Curs 2017-2018
Ambdós sexes

Alumnes estrangers

Percentatge sobre el total d’alumnes

Creixement respecte al curs anterior

Grau

5.240

5,3 %

5,9 %

Màster

2.737

16,9 %

21,4 %

Doctorat

2.460

27,2 %

5,0 %

Total

10.437

8,4 %

7,7 %

La plataforma SIUVP recopila periòdicament informació sobre les universitats públiques valencianes. La setena actualització de SIUVP ha revisat la informació de 28 indicadors de les seccions d'accés universitari, estudiants, internacionalització, recursos humans i rendiment acadèmic. La web ofereix informació detallada per a cada indicador en format .CSV.

La informació recollida en SIUVP abasta des dels aspectes més purament acadèmics, com l'oferta i la demanda docent, fins a les dades econòmiques més concretes sobre els recursos i resultats de l'activitat de cada universitat. En concret, els indicadors s'agrupen en els següents camps:

  • Accés universitari
  • Estudiants
  • Rendiment acadèmic
  • Internacionalització
  • Recursos humans
  • Recerca i transferència
  • Dades econòmiques

Tots els indicadors es poden consultar en www.siuvp.es

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions