L’UJI edita un llibre de propostes didàctiques de la història per a mestres i estudiantat de primària

05/11/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els professors Sergi Selma Castell i Joaquín Aparici Martí, del Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura de la Universitat Jaume I, han publicat un nou llibre d’innovació educativa dins de la col·lecció «Sapientia» de Publicacions de l'UJI. El llibre conté un seguit de propostes didàctiques de la història per a la formació de mestres, posant a l’abast de l’estudiantat del Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària un seguit de materials i recursos didàctics que desperten la seua curiositat i l’interés per apropar-se a les ciències socials, i a la història en particular, amb ganes renovades per a aprendre-la i comprendre-la.

El llibre és el resultat de l’aplicació pràctica i la reflexió sobre les experiències dutes a terme els darrers cursos amb l’alumnat del grau de mestres de primària castellonenc, a qui estan profundament agraïts per les seues aportacions al debat, però també d’experiències realitzades directament a les escoles. Aquest és el motiu pel qual la publicació està farcida d’exemples pràctics desenvolupats a les escoles o la mateixa universitat en anys precedents.

La publicació té uns valors afegits que la fan més interessant encara. En primer lloc, es tracta de propostes ja testades en les pràctiques de formació a la universitat que descriuen de forma detallada els continguts i objectius a treballar, així com el seu desenvolupament a l’aula.

Un altre valor radica en la capacitat que tenen les propostes per a desenvolupar i vertebrar treballs, activitats i competències transversals amb altres àrees de coneixement dins de les aules. El treball interdisciplinari esdevé així una pauta d’intervenció bàsica i una senya d’identitat.

Finalment, hi ha l’objectiu de generar una eina de treball útil, un llibre de didàctica de la història, que puguen aprofitar els futurs i les futures mestres de primària, amb l’avantatge d’haver pogut experimentar de primera mà les propostes plantejades durant la seua formació i, alhora, tenir la capacitat després d’adaptar-les convenientment a les necessitats i demandes de les aules dels col·legis on desenvoluparan la seua feina. I, tot això, perquè es puga abordar amb garanties d’èxit l’aprenentatge significatiu de la història a primària.

Enllaç en obert a la publicació: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/184586

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions