La Càtedra AVANT-UJI creada amb la Generalitat farà front a la despoblació rural

17/10/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El professor del Departament d’Economia i membre de l’Institut de Desenvolupament Local de la Universitat Jaume I, Vicente Budí, i la directora general de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), Jeanette Segarra, han presentat a la Llotja del Cànem de Castelló de la Plana la Càtedra AVANT-UJI, una estructura acadèmica i investigadora per fer front al greu problema de la despoblació i la necessitat d’escometre polítiques de desenvolupament rural específiques sorgida de l’estratègia de la Generalitat Valenciana amb el suport de les universitats públiques valencianes.

Les quatre Càtedres AVANT constitueixen una plataforma acadèmica que pretén crear un espai de recerca que atenga les necessitats en matèria de despoblament, així com a la divulgació i la transferència del coneixement vinculat a aquests temes. Això permetrà disposar d'informació rellevant per a la presa de decisions i elaboració d'estratègies de la Generalitat Valenciana en matèria de lluita contra la despoblació.

La labor de les Càtedres AVANT se centrarà en la potenciació de seminaris, jornades, conferències, concursos, exposicions, estudis i tallers els objectius dels quals seran la recerca, la formació especialitzada i la difusió pública dels seus avanços dins d'un marc d'anàlisi rigorosa i de caràcter multidisciplinari; i amb la participació d'agents socials, econòmics i polítics dels territoris afectats per la despoblació en la Comunitat Valenciana.

La Universitat Jaume I actuarà com a coordinadora de les quatre seus de la Càtedra AVANT situades en la Universitat de València, Universitat Politècnica de València i Universitat d'Alacant. La coordinació de la Càtedra en la universitat pública de Castelló recau en el professor Vicente Budí, membre de l'Institut de Desenvolupament Local de l'UJI.

La presentació de la càtedra ha estat emmarcada en una jornada que ha comptat amb la participació del catedràtic de la Universitat d'Extremadura, Miguel Ángel Márquez, qui ha impartit una conferència sobre «Quina part de la desigualtat de la renda europea està relacionada amb factors de veïnatge regional» i ha estat inaugurada pel vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació de l'UJI, Modesto Fabra, qui ha indicat que «la universitat ha de contribuir a fer front a la despoblació mitjançant la producció de nous coneixements que serveixin de base a innovacions en les actuacions orientades a revertir aquest fenomen» i «amb el suport de la Generalitat Valenciana, confiem que aquesta càtedra es convertirà en l'espai idoni perquè la contribució de les universitats al desafiament de la despoblació sigui ben significatiu».

La despoblació a la província de Castelló

La província de Castelló és la que presenta una situació més preocupant en el conjunt de la Comunitat Valenciana, amb un total de 79 pobles inclosos en la llista de municipis en risc de despoblació elaborada en el primer informe AVANT. El repartiment per comarques situa la despoblació de Castelló a l'interior, amb 19 pobles en l'Alt Millars, 18 a l’Alt Palància, 11 als Ports i 10 al Baix Maestrat com les comarques més afectades.

En tots els casos es donen un conjunt de circumstàncies en comú: descens demogràfic, problemes d'accessibilitat, escàs dinamisme econòmic i, en menor mesura, equipament públic insuficient. Amb aquest panorama, i encara que l'anàlisi ha de tenir en consideració les particularitats de cada municipi, el pla de xoc passa per quatre principals eixos d'actuació: (1) millora en les condicions d'accessibilitat (reducció de temps de desplaçament, trànsit de dades i disponibilitat de transport públic); (2) millora en la prestació de serveis ciutadans (sanitat, atenció a la dependència i educació, entre altres); (3) facilitats per a recuperar el dinamisme econòmic (ajudes fiscals, fórmules per al traspàs de negocis, urbanisme diferencial, i unes altres); i (4) recuperar el valor de viure en un poble, dignificant-lo com una manera de vida alternatiu a les ciutats.

La Càtedra AVANT-UJI pretén treballar, des de la Universitat i amb el necessari rigor acadèmic, d'acord amb aquestes quatre línies de treball interdisciplinari; conscients de la dificultat que suposa afrontar un problema territorial sorgit fa dècades que exigeix respostes urgents, com és la despoblació a l'interior de Castelló.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions