Manifest en defensa de les polítiques per la igualtat

14/01/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Plataforma Universitària d'Estudis Feministes i de Gènere (EUFEM), de la qual forma part l'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere «Purificación Escribano» de la Universitat Jaume I, ha emès el següent manifest en defensa de les polítiques per la igualtat:

Manifest de suport acadèmic a les polítiques contra la violència de gènere

Els instituts universitaris feministes i de gènere han anat creant-se al llarg de més de trenta anys en diferents universitats amb la finalitat de pal·liar i corregir els biaixos androcèntrics d'una universitat que durant segles havia ignorat l'experiència de les dones i el seu paper com a creadores de coneixement, ciència i cultura, i que a penes en 1910 havia començat a admetre-les a les seues aules. Quan la democràcia va arribar a Espanya, es van restablir els principis d'igualtat que van ser interromputs durant quaranta anys per un règim que va humiliar les dones considerant-les jurídicament menors d'edat, impedint-los l'accés i desenvolupament professional, i confinant-les a un espai privat on mancaven fins i tot de pàtria potestat sobre els seus fills. L'Estat democràtic espanyol va decidir estroncar el mal infligit a les seues ciutadanes de forma integral, canviant lleis, restituint els seus drets i posant en marxa polítiques que permeteren accedir les dones als llocs de saber, política, cultura i ciència que els corresponien. De fet, avui en dia, les dones són majoria entre els qui ocupen les aules universitàries espanyoles.

Els instituts de gènere i feministes de les universitats espanyoles han suposat, durant dècades, espais emergents on persones pertanyents a l'acadèmia van oferir i ofereixen els seus coneixements i experiència –tant des de la filosofia, història, ciència, cultura o salut– per a visibilitzar i analitzar les desigualtats, corregir continguts, ampliar sabers i brindar a les i els nous ciutadans, espais de llibertat i desenvolupament intel·lectual. Gràcies a ells van ser creades les actuals unitats d'igualtat, que identifiquen les desigualtats encara presents en la universitat, formulen polítiques per a corregir-les, i vetlen i posen en marxa protocols que intenten acabar amb l'assetjament i la discriminació a les aules. Els instituts universitaris feministes i de gènere són l'exemple de la interdisciplinarietat acadèmica al servei de la democràcia i la llibertat, connectats contínuament amb la societat i les seues necessitats.

Per tot això, des de la universitat, institució garant de l'exercici del pensament lliure i igualitari, no tolerarem l'atac actual a les polítiques d'igualtat per part de sectors que, a través de missatges basats en greus errors, volen minar l'avanç que ha suposat la lluita contra la violència i la discriminació social des de les polítiques estatals, els moviments socials i l'acadèmia.

Des dels instituts universitaris i associacions universitàries feministes i de gènere condemnem i deplorem l'ús difamatori, que s'està fent de les polítiques contra la violència de gènere per part de Vox, perquè tergiversa metes i objectius base de la democràcia.

Com a investigadores i professores recordem passades experiències en les quals, quan grups marginats començaven a tindre drets, solia aparéixer un grup marginal i xicotet que negava el canvi, el progrés i lluita, amb qualsevol instrument al seu abast, encara que fóra il·legítim i fal·laç. Ho vam saber quan es va lluitar pel sufragi masculí general, quan es va lluitar pel sufragi universal, quan es va lluitar pel divorci, i fins i tot per la Constitució espanyola. Els que hui es beneficien de la seua implantació, en el seu moment es van oposar a la seua posada en marxa.

Per això, des de la junta directiva de la plataforma associativa EUFEM, com a investigadores i professores universitàries, emetem el present manifest, a Madrid, a 9 de Gener de 2019.

EUFEM és una plataforma associativa interuniversitària a la qual estan adscrites les següents entitats: Cátedra Igualdad y Género - Universidad de Zaragoza; Centre d'Estudis de Gènere (CEdG) - Universitat Pompeu Fabra; Cátedra de Estudios de Género - Universidad de Valladolid; Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género "Purificación Escribano”- Universitat Jaume I, Castellón; Master en Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea; Máster en Igualdad de Género: Formación de Agentes para la Igualdad - Universidad de Castilla-La Mancha; Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán - Universidad de Córdoba; Grupo de investigación Igualdad y Género - Universidad de La Rioja; Máster Universitario en Intervención en Violencia contra las Mujeres y Plataforma de Estudios de Género (Gender Platform) - Universidad de Deusto; Máster en Estudios de Género, identidades y ciudadanía - Universidad de Huelva; Institut Universitari d'Estudis de la dona - Universidad de Valencia; Instituto Universitario de Estudios de Género - Universidad Carlos III de Madrid; Seminario Mujer, Ciencia y Sociedad - Universidad de Jaén; Posgrado Experto/a  Universitario en Enfoque de Género - Universidad de Burgos; Grupo de Investigación Centro de estudios e investigación para la igualdad de género - Universidad de Alcalá; Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres (SIEMUS)- Universidad de Sevilla; Programa de Doctorado en Innovación en Formación del Profesorado. Asesoramiento, Análisis de la Práctica Educativa y TIC en Educación - Universidad de Extremadura; Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer - Universidad de Málaga; Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca - Universidad de Salamanca; Directora del Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas, de Género e Igualdad - Universidad Pablo de Olavide; Master Estudios De Género, Identidades Y Ciudadanía - Universidad De Cádiz; Instituto de Investigaciones Feministas - Universidad Complutense de Madrid; Instituto Universitario de Estudios de la Mujer - Universidad Autónoma de Madrid; Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres - Universidad de La Laguna; Grupo De Investigación «Teoría y Crítica Literaria Feminista - Universidad De Almería;  Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género - Universidad de Alicante; Centro de Estudos de Xénero e Feministas (CEXEF) - Universidade da Coruña; Seminario interdisciplinar de estudios de las mujeres - Universidad de León; Instituto Universitario de Investigación Estudios de las Mujeres y de Género - Universidad de Granada; Centro de Estudios Feministas - Universidad de Oviedo; Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e Estudos do Xénero CIFEX - Universidad de Santiago de Compostela; Cátedra UNESCO de Políticas de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación - Universidad Politécnica de Madrid; Centro de Investigación de Estudios de Género - Universidad Miguel Hernández de Elche; Grupo de Investigación de Estudios de Género - Universidad de las Islas Baleares; Master Género y Comunicación - Universidad Autónoma de Barcelona; Centre d'Igualtat i Promoció de les Dones Dolors Piera - Universitat de Lleida; Observatorio de Igualdad de Género - Universidad Rey Juan Carlos; Grupo de Investigación - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Grupo de investigación “Género, Derecho y sociedad” - Universidad Pública de Navarra; Centro de Estudios de las Mujeres y de Género - Universidad de Murcia; Centro de Estudios de Género – UNED; Cátedra de Género - Universidade de Vigo; Grupo de Investigación Discurs, Gènere, Cultura i Ciència (DIGECIC) - Universidad de Girona; Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios de Género: Culturas, Sociedades y Políticas y Máster Oficial Interuniversitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía  - Universitat de Barcelona; Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere - Universidad de Vic; Grupo de Investigación del Proyecto “Redes de Cooperación Interuniversitaria Canarias-África en Políticas de Igualdad – Universidad de Las Palmas; AMIT; Asociación Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas (GENET); Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres (AUDEM); Red Feminista de Derecho Constitucional; Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM) y AUVIM - Asociación Universitaria contra la Violencia Machista.

https://plataformauniversitariafemgen.wordpress.com/

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions