El rànquing del diari «El Mundo» destaca cinc màsters de l’UJI entre els millors d'Espanya

17/07/2018 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Oferta de màsters de la Universitat Jaume I

Cinc màsters de la Universitat Jaume I de Castelló destaquen com els millors títols impartits per les universitats, empreses i institucions espanyoles en el suplement «250 Máster» elaborat pel diari El Mundo. Els programes són Geospatial Tecnologies; Intervenció i Mediació Familiar; Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament i els interuniversitaris Cooperació al Desenvolupament i Química Sostenible.

Atès l'elevat nombre de màsters que s'ofereixen cada any a Espanya, el periòdic estableix sis requisits que han de complir els programes per a participar-hi, com ara que s'haja impartit durant, com a mínim, quatre cursos acadèmics; que pertanga a alguna de les àrees establides pel diari; que siga presencial, oficial o propi, que tinga un mínim de 500 hores i que s'impartisca a Espanya.

Per això, la universitat pública de Castelló hi pot participar amb 23 dels 44 màsters universitaris que formen la seua oferta oficial en aquest nivell educatiu i en 19 de les 50 categories establides pel diari. Pel que fa a la resta de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València han aconseguit situar cinc màsters entre els millors d'Espanya; la Universitat d'Alacant, dos màsters, i la Universitat Miguel Hernández d'Elx, un màster.

La classificació recull els 250 millors màsters, elegits d'acord amb 25 criteris dividits en cinc àrees: demanda del màster, recursos humans, pla d'estudis, resultats i mitjans materials. A més, es compta amb l'ajuda i l'opinió de més de vuit-cents especialistes, professorat, alumnat, titulats i titulades dels mateixos títols i empreses col·laboradores.

Programes destacats

El Màster Interuniversitari Erasmus Mundus en Tecnologies Geoespacials, inclòs en les últimes cinc edicions del rànquing, ocupa la primera posició en la categoria d'Informàtica (Tecnologies). Dividit en tres semestres, l’estudiantat cursa el primer a la Universitat Jaume I o a la Universitat Nova de Lisboa, el segon en la WWU a Münster i el tercer en qualsevol de les tres universitats per a realitzar el treball final de màster. El programa ha sigut reconegut per la seua excel·lència per la Comissió Europea dins d'Erasmus Mundus en els anys 2007 i 2011.

El Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar està centrat en l'adquisició de coneixements, destreses i actituds que, mitjançant la utilització d'estratègies preventives i d'intervenció-mediació familiar basades en la recerca científica, promoguen els processos de desenvolupament de les persones al llarg de la vida en contextos familiars diversos, convencionals o no convencionals, en situacions de transició, estrès, vulnerabilitat, maltractament i/o risc.

El Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament, es va iniciar en 1996 com a títol propi i actualment és un títol oficial que depèn de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau de la Universitat d'Alacant i l’UJI. El seu principal objectiu és crear una comunitat d'aprenentatge internacional, intercultural i interdisciplinària en la qual es fomente la transformació pacífica de conflictes, des del reconeixement, respecte i enteniment de les diferents cultures i formes de vida. Així mateix, en les seues aules es promou el diàleg intercultural i l'intercanvi acadèmic entre el Sud i el Nord.

El Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament, impartit per les cinc universitats públiques valencianes (València, Politècnica de València, Alacant, Miguel Hernández d'Elx i Jaume I de Castelló) ofereix una formació comuna en cooperació al desenvolupament i set especialitats que abasten l'espectre professional en aquest àmbit, dues de les quals (Cooperació i Polítiques de Desenvolupament i Acció Humanitària Internacional) s'imparteixen a l’UJI. L'experiència del professorat en aquest àmbit permet enllaçar les discussions teòriques amb experiències de diferents contextos.

El Màster Interuniversitari en Química Sostenible, impartit per les universitats de València, Politècnica de València, Extremadura i Jaume I de Castelló, té per objectiu aconseguir que l'alumnat siga capaç de desenvolupar nous processos químics que siguen eficients i rendibles econòmicament, i que es duguen a terme d'una manera respectuosa amb el medi ambient, per tal de minimitzar el consum d'energia i matèries primeres i reduir els riscos associats amb la producció, manipulació i ús dels productes químics necessaris per a mantenir o implementar el nostre sistema de vida. El programa s'ha dissenyat tenint en compte la sostenibilitat aplicada en els àmbits científics i tecnològics. Aborda tant la perspectiva social com la perspectiva de generació d'empreses altament competitives.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions